ThaiVR.com ThaiCB.com ซื้อวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุรับส่ง

รวมคู่มือการใช้งานวิทยุสื่อสาร หลายรุ่นและจะทยอยลงเพิ่มเรื่อยๆหากได้มาเพิ่มครับ
กระทู้ ประกาศ : 6741  เปิดอ่าน : 38236
รวมคู่มือการใช้งานวิทยุสื่อสาร หลายรุ่นและจะทยอยลงเพิ่มเรื่อยๆหากได้มาเพิ่มครับ

1. IC-UV95

วิทยุสื่อสาร

2.TYT TH-F8

คู่มือ TYT รุ่น TH-F8

การตั้งช่องความถี่

กดปุ่ม EXIT ให้เป็นตั้งช่องแบบ menual ( สังเกตจะไม่มีตัวเลขช่อง ต่อท้ายความถี่ เลข 3 หลัก ) ถ้ากดอีกครั้งจะเป็นแบบ ตั้งช่องไว้

- กดหมายเลขความถี่ที่ต้องการ 6 หลัก เรียบร้อยแล้วทำการบันทึกช่องโดย กด F แล้วกด EXIT แล้วกด ลูกศร ขึ้น หรือ ลง เลือกช่องที่ต้องการบันทึกตัวเลขช่องจะกระพริบแล้วให้กด EXIT อีกครั้งเพื่อยืนยันการบันทึกช่อง เป็นอันเสร็จ ( บันทึกช่องได้เป็นร้อยช่องเลย )เมนูต่างๆ ให้กด F

จะโชว์ MENU ให้กด ลูกศร ขึ้น ลง เลือกเมนู ( กด F ทุกครั้งเมื่อต้องการเลือกเมนูย่อย กด EXIT เมื่อกลับสู่ เมนูหลัก )

- 01 = SCAN เป็นการสแกนช่องจะทำงานต่อเมื่อกด F อีกครั้งสังเกตุการสแกน

- 02 = TX.SEL

จะมีให้เลือก EDIT คือ ถ้าสมมุติ กดเลือกช่อง A ถ้ากดคีย์ก็จะส่งช่องที่เลือก ถ้าเลือกช่อง B กดคีย์ก็จะส่งช่อง B เท่านั้น

BUSY คือ ถ้าสมมุติ กดเลือกช่อง A ถ้ามีช่องไหนเรียกเข้ามา ( A หรือ B ) ถ้าเรากดคีย์จะส่งช่องนั้น ถึงแม้เราจะเลือกช่องที่ต้องการแล้วก็ตาม

- 03 = VOX เป็นการเลือกความไวการใช้งานแบบไมค์ VOX มีหลายระดับ 1-8

- 04 = POW เป็นการเลือกความแรง high และ low

- 05 = SQL คือ SQL level setting 0-9 ปรับ สเกล

- 06 = D.WAIT คือ Dual Wait / Standby มี ON/OFF ประมาณว่าเมื่อเปิดใช้งาน ถ้ามีการเรียกมาจากช่องไหนกดคีย์จะส่งช่องนั้นเลย แจ๋วมาก ( ใช้ร่วมกับข้อ 16 ถ้าโชว์หน้าจอตรงบนความถี่ D เป็นว่าถ้าช่องไหนเรียกเรากดคีย์จะตอบช่องนั้น ถ้าเป็น DS ถ้ามีเรียกช่องไหนก็ตามถ้าเรากดคีย์ก็จะส่งเฉพาะที่เราเลือก A/B เท่านั้น )

- 07 = LED คือ คำสั่งเปิดไฟหน้าจอ มี ON เปิดสว่างตลอด AUTO จะสว่างเมื่อเครื่องดัง หรือกด OFF ปิดไฟ

- 08 = LIGHT คือการเลือกสีไฟLED หน้าจอ มีสามสี

- 09 = BEEP คือการเลือกเสียงบี๊บปุ่มกด ON/OFF

- 10 = ANI คือ Automatic Number Ldentity มี ON/OFF

- 11 = TOT คือ Transmitter Time-Out Timer มี OFF/30/60/...../270/

- 12 = BCLO คือ Busy Channel Lock-Out

- 13 = VOX.SU คือ คำสั่งเปิดปิดไมค์ VOX มี ON/OFF ประสานกับการตั้ง ข้อ 3

- 14 = ROGER คือ คำสั่งเปิดปิด คีย์โทน

- 15 = DW คือ Dual Watch/Monitor

- 16 = RX.SAV คือ Receive Saver

- 17 = SCAN.S คือ Scan Mode

- 18 = AUTOLK คือ ตั้งปิดปิดล๊อกเครื่องอัตโนมัติ

- 19 = VOICE คือ คำสั่งเปิดปิดเสียงพูดคำสั่งต่างๆ

- 20 = OPNSET คือ Power-on Display เลือก DC เวลาเปิดเครื่องจะบอกโวลต์

ก่อน เลือก MSG เวลาเปิดเครื่องจะโชว์ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อ 22

- 21 = DC คือ Battery Power Voltage

- 22 = MSGSET คือ Power-on Message ร่วมกับ ข้อ 20

- 23 = OFFSET คือ คำสั่งเปิดปิด แสดงชื่อช่องความถี่ ใช้ร่วมกับ ข้อ 24

- 24 = CHNAME คือ เลือกตั้งชื่อแทนตัวเลขความถี่ แต่ละช่อง

- 25 = C-CDC คือ เข้าโทน TX/RX Tone coder

- 26 = R-CDC คือ เข้าโทน RX Tone coder

- 27 = T-CDC คือ เข้าโทน TX Tone coder

- 28 = S-D คือ คำสั่งรีพีสเตอร์ Shift Direction เลือก + - หรือ OFF ( จะเลือกตั้งค่าได้ต้องอยู่ในโหมดที่ไม่ใช่ช่องที่บันทึกไว้ )ถ้าตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ก็บันทึกช่องไว้ได้เลย

- 29 = STEP คือ เลือก สเต็บความถี่

- 30 = N/W คือ Wide/Narrow Band

- 31 = SEEK 67.0 คือ CTCSS Scanning

- 32 = SEEK D023N คือ DCS Scanning3.คู่มือการใช้เครื่อง ยี่ห้อ S-CORP NP-5กดปุ่ม FUNCTION [F] + กดเลข 1 เปลี่ยนช่องความถี่เป็นช่อง CH

การตั้งช่อง ctcss (ตั้งโทน)

กด F+2 หน้าจอจะขึ้น QT ตามด้วย F+3 แล้วกด Aหรือ B เพื่อเลือกค่าโทน เมื่อได้แล้ว กด C กดD แล้วกด E (ปุ่มสีส้ม)เพื่อออกจากระบบ

การปลด ctcss (ปลดโทน)

กด F+2 หน้าจอจะขึ้น QT ตามด้วย F+3 กด C กดD แล้วกด E (ปุ่มสีส้ม)เพื่อออกจากระบบ

การเช็คช่องโทนที่ใช้งาน

กด F+3 หากเข้าโทนไว้ ค่าโทนที่ตั้งไว้จะโชว์แต่ถ้าไม่มี จะโชว์ว่า NONE จากนั้นกด E

เพื่อออก

เปิด-ปิดเสียงพูด กด F+5

ตั้งกำลังส่ง กด F+0

การล๊อคหน้าจอ กดF+*

การสแกน กดF+D เป็นการสแกนช่องหลัก

การเตือนแบตฯอ่อน ถ้าเปิดเสียงพูดของเครื่องไว้ เครื่องวิทยุจะพูดบอกเลยว่าแบตฯออ่นแล้วเครื่องจะปิดเองเลยครับ4.ICOM V-68 (คร่าวๆนะครับ)

คู่มือ Icom V68

IC-V68

การบันทึกช่องความถี่

1.เลือกช่องความถี่ที่ว่าง

2.ตัวเลข ความถี่กระพริบ (ใส่ความถี่ที่ต้องการ)

3.กด FUNC พร้อม ดอกจัน *

4.เสร็จการปลดล็อด

กด FUNC กด Aเปลี่ยนช่อง ความถี่

1.กด ดอกจัน * เลื่อนหน้า

2.กด ชาร์ด # เลื่อนหลังมีอีก 1 การใช้งานที่หาได้ค่ะ (รู้สึกว่ารุ่นนี้จะไม่มีคู่มือภาษาไทย)***การบันทึกช่องความจำ***

1.กดเลือกไปที่ช่องที่ต้องการบันทึก(ตัวเลขช่อง ตัวเล็กหน้าตัวเลขความถี่)

2.เลือกความที่ที่ต้องการบันทึก

3.กดฟังชั่น(ใต้คีย์)ค้างไว้ แล้วกด * ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียง ติ๊ดๆ เป็นการบันทึกช่องความจำ

เป็นอันเสร็จการบันทึก

แต่ตอนนี้จะไม่สามารถกดคีย์ส่งได้(คีย์มารยาท)ในขณะที่เครื่องรับอยู่(ไฟเขียวติด)แก้ไขได้โดย***การยกเลิกคีย์มารยาท***

เลือกช่องที่จะทำการยกเลิกคีย์มารยาท

1.กดฟั่งชั่นค้างไว้ แล้วกด 8 เข้าโหมดเซท

2.กด * ไปสองครั้ง หน้าจอจะขึ้น tc ปรกติจะ on อยู่ ให้บิดลูกบิดเป็น off

3.กดคีย์ เพื่อออกจากโหมดเซท กลับมาหน้าจอตัวเลขความถี่

4.กดฟังชั่นค้างไว้ แล้วกด * จะกว่าจะได้ยินเสียงติ๊ดๆ เป็นการบันทึกการเซทหมายเหตุ

การยกเลิกคีย์มารยาท ต้องทำทีละช่องและบันทึกลงช่องใครช่องมัน***การลบช่องความจำ***

1.เลือกช่องที่ต้องการลบ

2.กดฟั่งชั่นค้างไว้ แล้วกด # จนกว่าจะได้นินเสียง ติ๊ด

เป็นการเสร็จการลบช่องความจำ***การเข้าโหมดโชว์หมายเลขช่องอย่างเดียว***

ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่ได้

ก่อนจะเข้าโหมดนี้ให้บันทึกความถี่ที่ต้องการใช้งานลงช่องความจำ ให้เรียบร้อยก่อน

1.ปิดเครื่อง

2.กดฟังชั่นค้างไว้แล้วกด A ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง

3.หน้าจอจะขึ้น c

4.กดเลข 1 2 3 4

5.หน้าจอจะขึ้น ch01

6.กดฟังชั่นค้างไว้แล้วกด 6 เพื่อกลับหัวหน้าจอ

สำหรับไว้ดูเวลาเอาเครื่องเหน็บเข็มขัด ตัวเลขจะได้ไม่กลับหัว***การออกจากโหมดโชว์โชว์หมายเลขช่องอย่างเดียว***

1.ปิดเครื่อง

2.กดฟังชั่นค้างไว้ + กด A ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง

3.หน้าจอจะขึ้น c

4.กดเลข 1 2 3 45.คู่มือการใช้ ICOM IC - X3

1. การตั้งความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 1 หน้าจอจะขึ้นเลข 6 หลัก

- กดF กด 1 ครั้งที่ 2 เป็นการซ่อนช่องความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 3 แสดงช่องความถี่ที่ตั้งไว้

- กดตัวเลขความถี่ที่ต้องการโดยกดตัวเลขหรือกดปุ่ม A หรือ B

- กด # ให้หมายเลขช่องความถี่กระพริบเลือกช่องที่ต้องการตั้ง โดย กดปุ่ม A หรือ B

เช่น 01.........02.......03.......04........แล้วกด C เลขช่องจะหายไป

- แล้ว- กดF กด 1 ครั้งที่ 1 หน้าจอจะขึ้นเลข 6 หลัก

- กดF กด 1 ครั้งที่ 2 เป็นการซ่อนช่องความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 3 แสดงช่องความถี่ที่ตั้งไว้

- กด EXT ออก

2. การสแกนช่องความถี่

- ต้องอยู่ในโหมดช่องความถี่

- กด F กด D หรือ C

- หยุดสแกน กด EXT ออก หรือ กด PTT กด D หรือ C

3. สแกนความถี่

- ต้องอยู่ในโหมด VFO ( กดF กด 1 ไปเรื่อย ๆ จนเข้าโหมด )

- กด F กด D หรือ C

- หยุดสแกน กด EXT ออก หรือ กด PTT กด D หรือ C

4. การตั้ง STEEP

- ต้องอยู่ในโหมด VFO ( กดF กด 1 ไปเรื่อย ๆ จนเข้าโหมด )

- กด F กด 4 แล้วกด 4 ซ้ำไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือก ค่า STEEP เช่น 5....10....12.5....25

- กด EXT ออก

5. ปิดเปิดเสียง BEEP

- กด F กด 5 ยกเลิก ทำซ้ำ

6. การเลี่ยนช่อง

- กด A หรือ B

7. การตั้งคากำลังส่ง H / L

- กด F กด C

8. การล๊อคเครื่อง

- กด F กด * จอจะปรากฏรูปกุญแจ

- ยกเลิกทำซ้ำ

9. การตั้งช่อง DUPLEX ( รีพีทเตอร์ )

- ตั้งช่องความถี่รับ ( ดูการตั้งตามข้อ 1 )

- กด F กด 7

- ตั้งค่า OFFSET ( ค่าต่างของความถี่ รับ – ส่ง ) โดยกดที่แป้นตัวเลข

- กด F กด 6 เลือก DUPLEX + - ( จะปรากฏเครื่องหมาย + - ด้านล่างจอ

- กด F กด # กด C เพื่อบันทึกช่อง

- กดF กด 1 ครั้งที่ 1 หน้าจอจะขึ้นเลข 6 หลัก

- กดF กด 1 ครั้งที่ 2 เป็นการซ่อนช่องความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 3 แสดงช่องความถี่ที่ตั้งไว้

................... จบ ..................โดยคุณ : บัญชา  พ 08 พ.ค 56 [12:38]


แสดงความคิดเห็น

Page :   [2]  1

ข้อความ 159 เปิดอ่าน : 835
ไฟหน้าจอไม่ดับทำงัยคับ
โดยคุณ :   อา 22 มี.ค 58 [11:44]


ข้อความ 158 เปิดอ่าน : 4888
Gp388 Motorola มีมัยคับ
โดยคุณ :   อ 03 ก.พ 58 [20:36]


ข้อความ 157 เปิดอ่าน : 5692
เอาใหม่ GP88 เครื่องจีนใช่เปล่าครับตอนแรกนึกว่าเครื่องGP88 ที่หน้าตาเหมือนGP300 น่ะครับ

ถ่ายรูปเครื่องให้ดูหน่อยครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 25 ม.ค 58 [19:02]


ข้อความ 156 เปิดอ่าน : 5693
ตอบข้อความที่ 155 ครับ

ไม่ทราบจริงๆครับ ตัวนี้ต้องใช้โปรแกรมมั่งครับในการตั้งค่า
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 25 ม.ค 58 [19:00]


ข้อความ 155 เปิดอ่าน : 5710
พี่ครับ พี่มีวิธีการปรับ steb ของวิทยุ motorola gp88 ไหมครับ คือว่าของผม มันลงแต่หลักสิบอ่ะครับ แบบว่า กด 155.555 มันก็จะกลายเป็น 155.550 ครับ รบกวนด้วยนะครับ
โดยคุณ : นิรนาม  อา 25 ม.ค 58 [15:37]


ข้อความ 154 เปิดอ่าน : 7993
สวิทธิ์เสียเปล่าครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 26 ธ.ค 57 [16:05]


ข้อความ 153 เปิดอ่าน : 8008
กดที่ปุ่มใต้คีย์อะครับ ธรรมดามันจะดังแชกๆ แต่นี่ไม่ดังครับขึ้นแต่ไฟหน้าจอครับ
โดยคุณ : อาสากู้ภัยสว่าง  ศ 26 ธ.ค 57 [12:35]


ข้อความ 152 เปิดอ่าน : 8012
ปุ่มใต้คีย์อะครับ กดไปมันไม่ดังแชกๆอะครับขึ้นแต่ไฟหน้าจอ ตั้งSQLไว้ระดับ 5 ครับ
โดยคุณ : อาสากู้ภัยสว่าง  ศ 26 ธ.ค 57 [11:40]


ข้อความ 151 เปิดอ่าน : 8018
ic-91AD กดปุ่ม SQL มัยไม่ดัง

ไม่ดังแบบไหนครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 26 ธ.ค 57 [10:55]


ข้อความ 150 เปิดอ่าน : 8022
ic-91AD กดปุ่ม SQL มัยไม่ดังอะครับ รบกวนช่วยตอบผมทีนะครับ ขอบคุณมากครับ
โดยคุณ : อาสากู้ภัยสว่าง  ศ 26 ธ.ค 57 [09:48]


ข้อความ 149 เปิดอ่าน : 10263
รุ่นนี้ผมตั้งหน้าเครื่องไม่เป็นครับ ผมใช้โปรแกรมผ่านคอมครับ

ตั้งช่องรุ่น TYT- TH9000D
โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 28 พ.ย 57 [16:17]


ข้อความ 148 เปิดอ่าน : 10300
ตั้งช่องรุ่น TYT- TH9000D
โดยคุณ :   ศ 28 พ.ย 57 [10:51]


ข้อความ 147 เปิดอ่าน : 11771
ไม่มีเลยครับผม
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 13 พ.ย 57 [06:41]


ข้อความ 146 เปิดอ่าน : 11804
อยากได้คู่มือ icon ic -15bคับ
โดยคุณ :   พ 12 พ.ย 57 [19:34]


ข้อความ 145 เปิดอ่าน : 12791
คุณมด รุ่นนี้ไม่มีเลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 03 พ.ย 57 [16:59]


ข้อความ 144 เปิดอ่าน : 12802
อยากได้คู่มือ Roger rx1 คับช่วยหน่อยคับ
โดยคุณ : มด  จ 03 พ.ย 57 [15:55]


ข้อความ 143 เปิดอ่าน : 13385
ปิดเครื่องครับกดปุ่ม ^ แล้วเปิดเครื่อง ลองดูครับไม่แน่ใจว่าเหมือนกันไหมนะครับโดยคุณ :   สมาชิก189 อ 28 ต.ค 57 [23:05]


ข้อความ 142 เปิดอ่าน : 13392
ic-v90

มันขึ้น ch-001

ch-002

มีดอกจัน * ด้านล่างด้วยครับ จะเปลี่ยนให้มันเป็นคลื่นความถี่ ต้องทำไงครับ

ขอความกรุณาด้วยครับ
โดยคุณ : kanate  อ 28 ต.ค 57 [21:41]


ข้อความ 141 เปิดอ่าน : 13793
ทราบเท่านี้ครับ MOTO 246 ไม่เคยเล่นครับ

ปิดเครื่อง กดปุ่มกลมด้านข้างค้างไว้ จะมีคำสั่ง ให้เลือกครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 24 ต.ค 57 [15:44]


ข้อความ 140 เปิดอ่าน : 13797
โดยคุณ :   ศ 24 ต.ค 57 [15:32]


ข้อความ 139 เปิดอ่าน : 13799
ขอวิธีตั้งโทน moto246หน่อยครับ

โดยคุณ :   ศ 24 ต.ค 57 [15:24]


ข้อความ 138 เปิดอ่าน : 14251
ผิดครับดูรุ่นผิด ขออภัยครับ รุ่นนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วครับมีข้อมูลเอามาลงให้ครับ ลองหาวิธีของtyt th f5 ดูไม่แน่ใขจว่าเหมือนกันไหม
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 19 ต.ค 57 [10:13]


ข้อความ 137 เปิดอ่าน : 14253
ขออภัยดูรุ่นผิดเอาใหม่หาดูก่อนนะครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 19 ต.ค 57 [10:05]


ข้อความ 136 เปิดอ่าน : 14255
ตอบคำถาม เรื่องการตั้งดูเพล็ก (รับส่งต่างความถี่)

ถ้าตั้งหน้าเครื่องผมทำไม่เป็นผมไม่มีคู่มือดูครับ ถ้าตั้งที่โปรแกรมง่ายกว่าคือ เราเปิดโปรแกรมขึ้นมา อ่านข้อมูลออกมาแล้วเราก็ใส่ค่าภาครับ(rx)และภาคส่ง(tx)ได้เลยแล้วก็เขียนลงเครื่องวิทยุเราเท่านี้ครับง่ายกว่าหน้าเครื่องเยอะครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 19 ต.ค 57 [10:02]


ข้อความ 135 เปิดอ่าน : 14266
ขอทราบการติดตั้งรีพีทเตอร์ `HAI FAI F950
โดยคุณ : t  อา 19 ต.ค 57 [07:38]


ข้อความ 134 เปิดอ่าน : 14733
แบบนี้ครับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 12 ต.ค 57 [22:39]


ข้อความ 133 เปิดอ่าน : 14733
ข้อความ 132 เปิดอ่าน : 26

TYT th 9000 มีไหมครับ(เครื่องแดง)

หมายถึงคู่มือใช่ไหมครับ หากใช่ผมไม่มีคู่มือครับแต่ใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่ ก็งงอยู่เหมือนกัน แต่ก็ใช้ไม่ทุกเมนูหลอกครับ ผมใช้สายโปรแกรมตั้งเอาครับ ง่ายดีครับเลยบอกไม่ถูกว่าปุ่มไหนอะไรยังไงเพราะมันขึ้นอยู่ที่ว่าเรากำหนดค่าของปุ่มว่าจะให้มันทำงานหน้าที่อะไรครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 12 ต.ค 57 [22:36]


ข้อความ 132 เปิดอ่าน : 14759
Try th 9000 มีไหมครับ(เครื่องแดง)
โดยคุณ :   อา 12 ต.ค 57 [17:18]


ข้อความ 131 เปิดอ่าน : 14783
รุ่นนี้ไม่มีครับผม
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 12 ต.ค 57 [09:54]


ข้อความ 130 เปิดอ่าน : 14841
คู่มือ ic uv59คับ
โดยคุณ :   ส 11 ต.ค 57 [14:56]


ข้อความ 129 เปิดอ่าน : 16434
เคนวูดth-k30r ไม่มีเลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 18 ก.ย 57 [21:08]


ข้อความ 128 เปิดอ่าน : 16437
รบกวนเคนวูดth-k30rด้วยครับ ขอคู่มือครับ
โดยคุณ :   พฤ 18 ก.ย 57 [20:01]


ข้อความ 127 เปิดอ่าน : 16547


การตั้งค่า วิทยุ Icom IC-V90

การตั้งช่องความถี่

กดปุ่ม EXIT ให้เป็นตั้งช่องแบบ menual ( สังเกตุจะไม่มีตัวเลขช่อง ต่อท้ายความถี่ เลข 3 หลัก ) ถ้ากดอีกครั้งจะเป็นแบบ ตั้งช่องไว้

- กดหมายเลขความถี่ที่ต้องการ 6 หลัก เรียบร้อยแล้วทำการบันทึกช่องโดย กด F แล้วกด EXIT แล้วกด ลูกศร ขึ้น หรือ ลง เลือกช่องที่ต้องการบันทึกตัวเลขช่องจะกระพริบแล้วให้กด EXIT อีกครั้งเพื่อยืนยันการบันทึกช่อง เป็นอันเสร็จ ( บันทึกช่องได้เป็นร้อยช่องเลย )เมนูต่างๆ ให้กด F

จะโชว์ MENU ให้กด ลูกศร ขึ้น ลง เลือกเมนู ( กด F ทุกครั้งเมื่อต้องการเลือกเมนูย่อย กด EXIT เมื่อกลับสู่ เมนูหลัก )

- 01 = SCAN เป็นการสแกนช่องจะทำงานต่อเมื่อกด F อีกครั้งสังเกตุการสแกน

- 02 = TX.SEL

จะมีให้เลือก EDIT คือ ถ้าสมมุติ กดเลือกช่อง A ถ้ากดคีย์ก็จะส่งช่องที่เลือก ถ้าเลือกช่อง B กดคีย์ก็จะส่งช่อง B เท่านั้น

BUSY คือ ถ้าสมมุติ กดเลือกช่อง A ถ้ามีช่องไหนเรียกเข้ามา ( A หรือ B ) ถ้าเรากดคีย์จะส่งช่องนั้น ถึงแม้เราจะเลือกช่องที่ต้องการแล้วก็ตาม

- 03 = VOX เป็นการเลือกความไวการใช้งานแบบไมค์ VOX มีหลายระดับ 1-8

- 04 = POW เป็นการเลือกความแรง high และ low

- 05 = SQL คือ SQL level setting 0-9 ปรับ สเกล

- 06 = D.WAIT คือ Dual Wait / Standby มี ON/OFF ประมาณว่าเมื่อเปิดใช้งาน ถ้ามีการเรียกมาจากช่องไหนกดคีย์จะส่งช่องนั้นเลย แจ๋วมาก ( ใช้ร่วมกับข้อ 16 ถ้าโชว์หน้าจอตรงบนความถี่ D เป็นว่าถ้าช่องไหนเรียกเรากดคีย์จะตอบช่องนั้น ถ้าเป็น DS ถ้ามีเรียกช่องไหนก็ตามถ้าเรากดคีย์ก็จะส่งเฉพาะที่เราเลือก A/B เท่านั้น )

- 07 = LED คือ คำสั่งเปิดไฟหน้าจอ มี ON เปิดสว่างตลอด AUTO จะสว่างเมื่อเครื่องดัง หรือกด OFF ปิดไฟ

- 08 = LIGHT คือการเลือกสีไฟLED หน้าจอ มีสามสี

- 09 = BEEP คือการเลือกเสียงบี๊บปุ่มกด ON/OFF

- 10 = ANI คือ Automatic Number Ldentity มี ON/OFF

- 11 = TOT คือ Transmitter Time-Out Timer มี OFF/30/60/...../270/

- 12 = BCLO คือ Busy Channel Lock-Out

- 13 = VOX.SU คือ คำสั่งเปิดปิดไมค์ VOX มี ON/OFF ประสานกับการตั้ง ข้อ 3

- 14 = ROGER คือ คำสั่งเปิดปิด คีย์โทน

- 15 = DW คือ Dual Watch/Monitor

- 16 = RX.SAV คือ Receive Saver

- 17 = SCAN.S คือ Scan Mode

- 18 = AUTOLK คือ ตั้งปิดปิดล๊อกเครื่องอัตโนมัติ

- 19 = VOICE คือ คำสั่งเปิดปิดเสียงพูดคำสั่งต่างๆ

- 20 = OPNSET คือ Power-on Display เลือก DC เวลาเปิดเครื่องจะบอกโวล์ทก่อน เลือก MSG เวลาเปิดเครื่องจะโชว์ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อ 22

- 21 = DC คือ Battery Power Voltage

- 22 = MSGSET คือ Power-on Message ร่วมกับ ข้อ 20

- 23 = OFFSET คือ คำสั่งเปิดปิด แสดงชื่อช่องความถี่ ใช้ร่วมกับ ข้อ 24

- 24 = CHNAME คือ เลือกตั้งชื่อแทนตัวเลขความถี่ แต่ละช่อง

- 25 = C-CDC คือ เข้าโทน TX/RX Tone coder

- 26 = R-CDC คือ เข้าโทน RX Tone coder

- 27 = T-CDC คือ เข้าโทน TX Tone coder

- 28 = S-D คือ คำสั่งรีพีสเตอร์ Shift Direction เลือก + - หรือ OFF ( จะเลือกตั้งค่าได้ต้องอยู่ในโหมดที่ไม่ใช่ช่องที่บันทึกไว้ )ถ้าตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ก็บันทึกช่องไว้ได้เลย

- 29 = STEP คือ เลือก สเต็บความถี่

- 30 = N/W คือ Wide/Narrow Band

- 31 = SEEK 67.0 คือ CTCSS Scanning

- 32 = SEEK D023N คือ DCS Scanning

โดยคุณ :   สมาชิก189 ส 13 ก.ย 57 [11:54]


ข้อความ 126 เปิดอ่าน : 16551
icom ic v-90ใช้ยังไงครับ
โดยคุณ : bird  ส 13 ก.ย 57 [11:39]


ข้อความ 125 เปิดอ่าน : 16552
การใช้icom ic-v90ครับ
โดยคุณ :   ส 13 ก.ย 57 [11:35]


ข้อความ 124 เปิดอ่าน : 16619
HIMAX VX-199

ต้องใช้คอมตั้งครับ มันเป็นประเภทสังเคาระห์ควาถี่ครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 12 ก.ย 57 [13:41]


ข้อความ 123 เปิดอ่าน : 16635
ขอทราบการตั้งความถี่ HIMAX VX-199 หน่อยครับ
โดยคุณ : tum  ศ 12 ก.ย 57 [11:53]


ข้อความ 122 เปิดอ่าน : 18516
ว.ไอคอมรุ่น 290 ที่หน้าจอขึ้นอังษร D ต้องการยกเลิกทำอย่างไรครับ

ขึ้นDVหรือเปล่า ถ้าขึ้นคำนี้ ให้ไปที่โหมดเมมโมรี่ แล้วกด Fกด3

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 อ 19 ส.ค 57 [08:56]


ข้อความ 121 เปิดอ่าน : 18532
หวัดดีครับ ขอทราบ ว.ไอคอมรุ่น 290 ที่หน้าจอขึ้นอังษร D ต้องการยกเลิกทำอย่างไรครับ
โดยคุณ : กิต  อ 19 ส.ค 57 [00:42]


ข้อความ 120 เปิดอ่าน : 18533
หวัดดีครับ ขอทราบ ว.ไอคอมรุ่น 290 ที่หน้าจอขึ้นอังษร D ต้องการยกเลิกทำอย่างไรครับ
โดยคุณ : กิต  อ 19 ส.ค 57 [00:41]


ข้อความ 119 เปิดอ่าน : 18566
IC 51B ตันนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับเมฯน่าจะคล้ายๆกับเครื่องจีนทั่วไปครับแค่สลับตำแหน่งกันเท่านั้นครับ

คร่าวๆนะครับ

F+1 ตั้วสเควส์

F+2 ตั้งกำลังส่ง

F+3 ตั้งสแกน

F+4 ตั้งระยะห่างของความถี่

F+5 -

F+6 -

f+7 ตั้งโทน

F+8 -

F+9 เข้าเมนู

กดF ค้างล๊อคปุ่มกดหน้าจอ กดซ้ำอีกที ปลดล๊อค

V/Mการเข้าโหมดเมมโมรี่และเข้าโหมด VFO

ประมาณนี้ครับโดยคุณ :   สมาชิก189 จ 18 ส.ค 57 [18:49]


ข้อความ 118 เปิดอ่าน : 18568
คู่มือ kenwood Tk-308 รุ่นนี้ไม่มีเลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 18 ส.ค 57 [18:37]


ข้อความ 117 เปิดอ่าน : 18576
อยากได้คู่มือ kenwood Tk-308 ครับ
โดยคุณ : รักกี้  จ 18 ส.ค 57 [16:37]


ข้อความ 116 เปิดอ่าน : 18580
หน้าตา icom ic 330 ครับ จะเข้าเมนูโคลน กดปุ่มไหนได้บ้างคับ
โดยคุณ :   จ 18 ส.ค 57 [16:29]


ข้อความ 115 เปิดอ่าน : 18585
แต่ของผมเป็นหน้าจอแสดงสองบรรทัดคับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ : ศรายุทธ  จ 18 ส.ค 57 [15:56]


ข้อความ 114 เปิดอ่าน : 18586
ตัวเนียคับพี่ IC 51B

ICOM IC51B

โดยคุณ : ศรายุทธ  จ 18 ส.ค 57 [15:53]


ข้อความ 113 เปิดอ่าน : 18608
ICOM IC51B

หน้าตาเป็นยังไงครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 18 ส.ค 57 [13:41]


ข้อความ 112 เปิดอ่าน : 18619
ขอคู่มือภาษาไทย ICOM IC51B หน่อยได้ไหมคับ ขอบคุณคับ
โดยคุณ : ศรายุทธ  จ 18 ส.ค 57 [12:51]


ข้อความ 111 เปิดอ่าน : 18958
icom ic-910

เอาคร่าวๆนะครับ ดูจากปุ่มกดหน้าเครื่องครับ

F+1 ปรับสเควส์

F+2ตั้งสเตป

F+3ไม่รู้

F+4ปรับเสียงปุ่มกด

F+5ตั้งดูเพ็ลก

F+6ตั้งกำลังส่ง

F+7ตั้งโทน

F+8ตั้งโทน รับหรือส่งเนี้ยแหละ

F+9เข้าเมนู

V/M การเข้าโหมด VFO กดเลขความถี่ที่ต้องการครับ

ประมาณนี้ครับดูจากปุ่มหน้าเครื่องนะครับส่วนเมนูต้องเข้าไปดูอีกที
โดยคุณ :   สมาชิก189 อ 12 ส.ค 57 [00:09]


ข้อความ 110 เปิดอ่าน : 18960
รุ่น icom 340 ไม่มีข้อมูลครับ ยังไม่เคยเห็นหน้าตาเครื่องเลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 11 ส.ค 57 [23:58]


ข้อความ 109 เปิดอ่าน : 18980
ผมต้องการคู้มือ icom 340 อะคับ
โดยคุณ :   จ 11 ส.ค 57 [19:34]


ข้อความ 108 เปิดอ่าน : 19192
คู่มือ icom ic-910

อ่านในรูปมองไม่เห็นเล็กมาก ถ้า copy ไปไว้ที่อื่น ก็ใหญ่เกินไปอ่านไม่ได้เลยครับ
โดยคุณ :   ส 09 ส.ค 57 [17:35]


ข้อความ 107 เปิดอ่าน : 19288
รับทราบครับ พรุ่งนี้ว่างๆจะมั่วๆให้ครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 08 ส.ค 57 [23:55]


ข้อความ 106 เปิดอ่าน : 19290
ขอบคุณล่วงหน้าครับบางอันอาจส่งซ้ำต้องขออภัยด้วยครับ

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:37]


ข้อความ 105 เปิดอ่าน : 19291
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:30]


ข้อความ 104 เปิดอ่าน : 19291
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:30]


ข้อความ 103 เปิดอ่าน : 19291
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:30]


ข้อความ 102 เปิดอ่าน : 19292
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:30]


ข้อความ 101 เปิดอ่าน : 19293
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:29]


ข้อความ 100 เปิดอ่าน : 19294
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:28]


ข้อความ 99 เปิดอ่าน : 19294
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:24]


ข้อความ 98 เปิดอ่าน : 19295
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:22]


ข้อความ 97 เปิดอ่าน : 19295

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:22]


ข้อความ 96 เปิดอ่าน : 19296
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:22]


ข้อความ 95 เปิดอ่าน : 19296
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:22]


ข้อความ 94 เปิดอ่าน : 19297
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:21]


ข้อความ 93 เปิดอ่าน : 19532
รุ่น ic-910 ไม่มีข้อมูลครับ รบกวนถาายที่เป็นภาษาอังกฤษมาให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวมั่วๆให้ครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 07 ส.ค 57 [08:00]


ข้อความ 92 เปิดอ่าน : 19567
รบกวนขอคู่มือ icom ic-910 ภาษาไทยครับ ขอบคุณมากๆครับ       วิทยุสื่อสาร
โดยคุณ : vuttidad  พ 06 ส.ค 57 [21:45]


ข้อความ 91 เปิดอ่าน : 19569
รบกวนขอคู่มือ icom ic-910 ภาษาไทยครับ ขอบคุณมากๆครับ
โดยคุณ : somkid  พ 06 ส.ค 57 [21:39]


ข้อความ 90 เปิดอ่าน : 19570
รบกวนขอคู่มือ icom ic-910 ภาษาไทยครับ ขอบคุณมากๆครับ      
โดยคุณ :   พ 06 ส.ค 57 [21:38]


ข้อความ 89 เปิดอ่าน : 20145
วิธีตั้งค่า DUPLAX ของเครื่องSTANDARD E240

ต้องเข้าโหมด VFO ก่อน ตั้งความถี่ที่ต้องการ

กด menu+5 ครั้งแรกจะเป็น-

กด menu+5 ครั้งที่2จะเป็น+

เมื่อได้แล้วก็มาตั้งค่า ระยะห่างที่เราต้องการโดยการเข้า

กด menu+4 แล้วกด nemu ตั้งค่าที่ตัองการเสร็จแล้วกดmenu ยืนยัน เสร็จแล้วเราก็เม็มช่องไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการครับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 01 ส.ค 57 [18:26]


ข้อความ 88 เปิดอ่าน : 20146
วิธีตั้งค่า DUPLAX ของเครื่องSTANDARD E240

ต้องเข้าโหมด VFO ก่อน ตั้งความถี่ที่ต้องการ

กด menu+5 ครั้งแรกจะเป็น-

กด menu+5 ครั้งที่2จะเป็น+

เมื่อได้แล้วก็มาตั้งค่า ระยะห่างที่เราต้องการโดยการเข้า

กด menu+4 แล้วกด nemu ตั้งค่าที่ตัองการเสร็จแล้วกดmenu ยืนยัน เสร็จแล้วเราก็เม็มช่องไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการครับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 01 ส.ค 57 [18:26]


ข้อความ 87 เปิดอ่าน : 20163
ขอวิธีตั้งค่า DUPLAX ของเครื่องSTANDARD E240 ด้วยครับ
โดยคุณ : NOTH  ศ 01 ส.ค 57 [15:43]


ข้อความ 86 เปิดอ่าน : 20733
ตอบข้อความที่ 85 ครับ

ท่านต้องทราบก่อนครับว่าโทนในเครื่อง3fgxมันมีค่าเท่าไหร่ หากทราบแล้วก็ไปปรับตั้งโทนที่เครื่อง ic 330ครับ การตรวจสอบก็คือใช้สายโปรแกรมเสียบเข้าเครื่อง 3fgx แล้วเปิดโปรแกรมอ่านค่าค่าในเครื่องด้วยคอมพิวเตอร์ครับ ส่วนสายโปรแกรมนั้นผมมีขายเส้นละ 350 บาทพร้อมส่งให้ครับหากท่านไม่ซื้อสายก็ต้องให้ร้านเขาทำให้แต่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 200 บาทขึ้นไปต่อครั้งครับถ้าท่านคิดว่าท่านทำไม่ป็นผมจะรีโมทติดตั้งและบอกวิธีทำให้ครับไม่ยากเกินไปครับส่วนคู่มือเดี๋ยวดูให้ว่าจะใช้กับรุ่นไหได้บ้างรบกวนขอรูปเครื่อง ic 330 หน่อยก็ดีครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 27 ก.ค 57 [10:24]


ข้อความ 85 เปิดอ่าน : 20742
ถามครับ

ผมใช้ icom ic 3fgx เป็นหลักครับ ( โทน7ช่อง11 ) แล้วพอดีผมได้ icom ic 330มาใช้ ผมต้องเซ็ตค่ายังไงครับ ic 330 ถึงจะรับ-ส่ง กับ ic 3gfx ได้
โดยคุณ :   อา 27 ก.ค 57 [08:26]


ข้อความ 84 เปิดอ่าน : 20823
รบกวนขอคู่มือ icom ic-330 เครื่องแดงด้วยครับ ขอบคุณครับ
โดยคุณ : dramaz  ส 26 ก.ค 57 [11:03]


ข้อความ 83 เปิดอ่าน : 21627
รบกวนขอคู่มือ icom ic-228 ภาษาไทยครับ ขอยคุณมากๆครับ
โดยคุณ :   อา 13 ก.ค 57 [19:18]


ข้อความ 82 เปิดอ่าน : 21633
คู่มือไอคอมic998
โดยคุณ : วิทย์  อา 13 ก.ค 57 [16:58]


ข้อความ 81 เปิดอ่าน : 22933
ไม่มีข้อมูลครับผมหากมีข้อมูลจะมาบอกอีกครั้งครับ แต่เห็นเข้าบอกว่าให้เมมทับได้เลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 29 มิ.ย 57 [19:32]


ข้อความ 80 เปิดอ่าน : 22950
การรีเซ็ครุ่น 2 gxe ต้องทำอย่างไร
โดยคุณ :   อา 29 มิ.ย 57 [14:18]


ข้อความ 79 เปิดอ่าน : 23746
โดยคุณ :   ส 21 มิ.ย 57 [07:38]


ข้อความ 78 เปิดอ่าน : 24802
ICOM FNUV98หน้าตาเหมือนTYT TH F8 ลองดูที่กระทู้แรกครับ น่าจะเหมือนกันครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 09 มิ.ย 57 [19:23]


ข้อความ 77 เปิดอ่าน : 24802
ICOM FNUV98หน้าตาเหมือนTYT TH F8 ลองดูที่กระทู้แรกครับ น่าจะเหมือนกันครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 09 มิ.ย 57 [19:22]


ข้อความ 76 เปิดอ่าน : 24827
รบกวนขอคู่มือ ICOM FNUV98 ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดยคุณ :   จ 09 มิ.ย 57 [18:12]


ข้อความ 75 เปิดอ่าน : 24828
ส่งได้ใกล้ๆต้องเช๊คกำลังส่งครับ ลองเอาเครื่องวัดวัตต์หรือ SWR วัดกำลังส่งดูครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 09 มิ.ย 57 [18:05]


ข้อความ 74 เปิดอ่าน : 24855
Fujitel fb3 รับได้ไกล ส่งได้10เมตร ค่าoffset10.00แก้ยังไงครับ ช่วยหน่อยครับ
โดยคุณ :   จ 09 มิ.ย 57 [15:53]


ข้อความ 73 เปิดอ่าน : 24862
ขอคู่มือใช้งาน Hai Fai 950 ด้วยครับ
โดยคุณ : เลิศ  จ 09 มิ.ย 57 [15:20]


ข้อความ 72 เปิดอ่าน : 24868
ขอรบกวนคู่มือการใช้ i-com รุ่น UV-F9 เป็นภาษาไทยหน่อยครับ เป็นเครื่องจีน 2 ความถี่ครับ
โดยคุณ : บัณฑิต ฝ้ายตระกูล  จ 09 มิ.ย 57 [14:39]


ข้อความ 71 เปิดอ่าน : 25632
Spender DHS 7000H เครื่องรุ่นนี้ต้องใช้คอมโปรแกรมครับ ผมมีขาย350 บาทพร้อมส่ง EMSครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 01 มิ.ย 57 [16:54]


ข้อความ 70 เปิดอ่าน : 25646
จะตั้งช่องใหม่ครับ
โดยคุณ :   อา 01 มิ.ย 57 [14:09]


ข้อความ 69 เปิดอ่าน : 26049
เดี๋ยวหาให้ให้แล้วจะมาลงให้อีกที (ถ้าหาได้นะครับ)ว่าแต่ว่ามันเป็นอะไรต้องรีเซ็ทต์เครื่องครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พ 28 พ.ค 57 [07:48]


ข้อความ 68 เปิดอ่าน : 26067
วิธึรีเซ็ตวิทยุรุ่น Spender DHS 7000H ทำยังไงครับ
โดยคุณ : เอก  พ 28 พ.ค 57 [00:18]


ข้อความ 67 เปิดอ่าน : 26430
นั่งเล่นจนปวดหัวยังทำมะได้เลยเมมช่องยีังไงก็ไม่รู้ รบกวนด้วยนะคีรับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ :   ศ 23 พ.ค 57 [17:43]


ข้อความ 66 เปิดอ่าน : 26432
มารอดูด้วยครับ uv822 หาวิธีเมมช่องยังมะได้เลย
โดยคุณ :   ศ 23 พ.ค 57 [17:40]


ข้อความ 65 เปิดอ่าน : 26503
HAI FAI F-950 คู่มือรุ่นนี้จะเหมือนกับtyt th f5หรือไม่ก็spenderมีอยู่รุ่นนึงครับใช้เหมือนกันแต่จำรุ่นไม่ได้หากเจอแล้วจะมาลงให้นะครับส่วน ICOM IC-UV822ยังไม่เคยเล่นครับ ต้องขออภัยไม่รู้จริงๆครับหาได้ก็จะเอามาลงให้ครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 22 พ.ค 57 [22:40]


ข้อความ 64 เปิดอ่าน : 26531
สวัสดีครับ อยากทราบวิธีใช้ และจูน วิทยุสื่อสารรุ่น Icom IC-UV822(2 ความถี่ครับ)

พึ่งหัดเล่น ทำไม่เป็นเลยครับ คู่มือไม่มีครับผม ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ : สุรศักดิ์  พฤ 22 พ.ค 57 [14:37]


ข้อความ 63 เปิดอ่าน : 26586
มีคู่มือ HAI FAI F-950 มั๊ยครับ

โดยคุณ : มาร์ค  พ 21 พ.ค 57 [23:15]


ข้อความ 62 เปิดอ่าน : 28390
ตอบคุณ คูคอม ลองวิธีนี้ดูครับวิธีเปลี่ยนหน้าจอจาก CH-001 เป็น 144.000 หรือ แสดงทั้งความถี่ และช่องที่มุมจอ ทำดังนี้

ปิดเครื่องครับ

กดปุ่ม ^ แล้วเปิดเครื่อง จบ ลองดูครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 17 ม.ย 57 [18:47]


ข้อความ 61 เปิดอ่าน : 28582
คู่มืือ Kenwood UBZ-17 และ ICOM IC-4010 2 รุ่นนี้ไม่มีเลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 10 ม.ย 57 [19:57]


ข้อความ 60 เปิดอ่าน : 28625
หาคู่มืือ Kenwood UBZ-17 และ ICOM IC-4010 อยู่ครับ

ใครอยากแบ่งปันกันบ้างครับขอบคุณครับ
โดยคุณ : แพท  พฤ 10 ม.ย 57 [05:57]คลิ๊กดูข้อความล่าสุดด้านบน


อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ข้อความ
โดยคุณ
  
เลือกไฟล์ภาพ
ตำแหน่งวางภาพ          
ชื่อภาพ
 
คลิ๊กดูข้อความล่าสุดด้านบน
:: กลับหน้าแรก ::