ThaiVR.com ThaiCB.com ซื้อวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุรับส่ง

รวมคู่มือการใช้งานวิทยุสื่อสาร หลายรุ่นและจะทยอยลงเพิ่มเรื่อยๆหากได้มาเพิ่มครับ
กระทู้ ประกาศ : 6741  เปิดอ่าน : 17126
รวมคู่มือการใช้งานวิทยุสื่อสาร หลายรุ่นและจะทยอยลงเพิ่มเรื่อยๆหากได้มาเพิ่มครับ

1. IC-UV95

วิทยุสื่อสาร

2.TYT TH-F8

คู่มือ TYT รุ่น TH-F8

การตั้งช่องความถี่

กดปุ่ม EXIT ให้เป็นตั้งช่องแบบ menual ( สังเกตจะไม่มีตัวเลขช่อง ต่อท้ายความถี่ เลข 3 หลัก ) ถ้ากดอีกครั้งจะเป็นแบบ ตั้งช่องไว้

- กดหมายเลขความถี่ที่ต้องการ 6 หลัก เรียบร้อยแล้วทำการบันทึกช่องโดย กด F แล้วกด EXIT แล้วกด ลูกศร ขึ้น หรือ ลง เลือกช่องที่ต้องการบันทึกตัวเลขช่องจะกระพริบแล้วให้กด EXIT อีกครั้งเพื่อยืนยันการบันทึกช่อง เป็นอันเสร็จ ( บันทึกช่องได้เป็นร้อยช่องเลย )เมนูต่างๆ ให้กด F

จะโชว์ MENU ให้กด ลูกศร ขึ้น ลง เลือกเมนู ( กด F ทุกครั้งเมื่อต้องการเลือกเมนูย่อย กด EXIT เมื่อกลับสู่ เมนูหลัก )

- 01 = SCAN เป็นการสแกนช่องจะทำงานต่อเมื่อกด F อีกครั้งสังเกตุการสแกน

- 02 = TX.SEL

จะมีให้เลือก EDIT คือ ถ้าสมมุติ กดเลือกช่อง A ถ้ากดคีย์ก็จะส่งช่องที่เลือก ถ้าเลือกช่อง B กดคีย์ก็จะส่งช่อง B เท่านั้น

BUSY คือ ถ้าสมมุติ กดเลือกช่อง A ถ้ามีช่องไหนเรียกเข้ามา ( A หรือ B ) ถ้าเรากดคีย์จะส่งช่องนั้น ถึงแม้เราจะเลือกช่องที่ต้องการแล้วก็ตาม

- 03 = VOX เป็นการเลือกความไวการใช้งานแบบไมค์ VOX มีหลายระดับ 1-8

- 04 = POW เป็นการเลือกความแรง high และ low

- 05 = SQL คือ SQL level setting 0-9 ปรับ สเกล

- 06 = D.WAIT คือ Dual Wait / Standby มี ON/OFF ประมาณว่าเมื่อเปิดใช้งาน ถ้ามีการเรียกมาจากช่องไหนกดคีย์จะส่งช่องนั้นเลย แจ๋วมาก ( ใช้ร่วมกับข้อ 16 ถ้าโชว์หน้าจอตรงบนความถี่ D เป็นว่าถ้าช่องไหนเรียกเรากดคีย์จะตอบช่องนั้น ถ้าเป็น DS ถ้ามีเรียกช่องไหนก็ตามถ้าเรากดคีย์ก็จะส่งเฉพาะที่เราเลือก A/B เท่านั้น )

- 07 = LED คือ คำสั่งเปิดไฟหน้าจอ มี ON เปิดสว่างตลอด AUTO จะสว่างเมื่อเครื่องดัง หรือกด OFF ปิดไฟ

- 08 = LIGHT คือการเลือกสีไฟLED หน้าจอ มีสามสี

- 09 = BEEP คือการเลือกเสียงบี๊บปุ่มกด ON/OFF

- 10 = ANI คือ Automatic Number Ldentity มี ON/OFF

- 11 = TOT คือ Transmitter Time-Out Timer มี OFF/30/60/...../270/

- 12 = BCLO คือ Busy Channel Lock-Out

- 13 = VOX.SU คือ คำสั่งเปิดปิดไมค์ VOX มี ON/OFF ประสานกับการตั้ง ข้อ 3

- 14 = ROGER คือ คำสั่งเปิดปิด คีย์โทน

- 15 = DW คือ Dual Watch/Monitor

- 16 = RX.SAV คือ Receive Saver

- 17 = SCAN.S คือ Scan Mode

- 18 = AUTOLK คือ ตั้งปิดปิดล๊อกเครื่องอัตโนมัติ

- 19 = VOICE คือ คำสั่งเปิดปิดเสียงพูดคำสั่งต่างๆ

- 20 = OPNSET คือ Power-on Display เลือก DC เวลาเปิดเครื่องจะบอกโวลต์

ก่อน เลือก MSG เวลาเปิดเครื่องจะโชว์ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อ 22

- 21 = DC คือ Battery Power Voltage

- 22 = MSGSET คือ Power-on Message ร่วมกับ ข้อ 20

- 23 = OFFSET คือ คำสั่งเปิดปิด แสดงชื่อช่องความถี่ ใช้ร่วมกับ ข้อ 24

- 24 = CHNAME คือ เลือกตั้งชื่อแทนตัวเลขความถี่ แต่ละช่อง

- 25 = C-CDC คือ เข้าโทน TX/RX Tone coder

- 26 = R-CDC คือ เข้าโทน RX Tone coder

- 27 = T-CDC คือ เข้าโทน TX Tone coder

- 28 = S-D คือ คำสั่งรีพีสเตอร์ Shift Direction เลือก + - หรือ OFF ( จะเลือกตั้งค่าได้ต้องอยู่ในโหมดที่ไม่ใช่ช่องที่บันทึกไว้ )ถ้าตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ก็บันทึกช่องไว้ได้เลย

- 29 = STEP คือ เลือก สเต็บความถี่

- 30 = N/W คือ Wide/Narrow Band

- 31 = SEEK 67.0 คือ CTCSS Scanning

- 32 = SEEK D023N คือ DCS Scanning3.คู่มือการใช้เครื่อง ยี่ห้อ S-CORP NP-5กดปุ่ม FUNCTION [F] + กดเลข 1 เปลี่ยนช่องความถี่เป็นช่อง CH

การตั้งช่อง ctcss (ตั้งโทน)

กด F+2 หน้าจอจะขึ้น QT ตามด้วย F+3 แล้วกด Aหรือ B เพื่อเลือกค่าโทน เมื่อได้แล้ว กด C กดD แล้วกด E (ปุ่มสีส้ม)เพื่อออกจากระบบ

การปลด ctcss (ปลดโทน)

กด F+2 หน้าจอจะขึ้น QT ตามด้วย F+3 กด C กดD แล้วกด E (ปุ่มสีส้ม)เพื่อออกจากระบบ

การเช็คช่องโทนที่ใช้งาน

กด F+3 หากเข้าโทนไว้ ค่าโทนที่ตั้งไว้จะโชว์แต่ถ้าไม่มี จะโชว์ว่า NONE จากนั้นกด E

เพื่อออก

เปิด-ปิดเสียงพูด กด F+5

ตั้งกำลังส่ง กด F+0

การล๊อคหน้าจอ กดF+*

การสแกน กดF+D เป็นการสแกนช่องหลัก

การเตือนแบตฯอ่อน ถ้าเปิดเสียงพูดของเครื่องไว้ เครื่องวิทยุจะพูดบอกเลยว่าแบตฯออ่นแล้วเครื่องจะปิดเองเลยครับ4.ICOM V-68 (คร่าวๆนะครับ)

คู่มือ Icom V68

IC-V68

การบันทึกช่องความถี่

1.เลือกช่องความถี่ที่ว่าง

2.ตัวเลข ความถี่กระพริบ (ใส่ความถี่ที่ต้องการ)

3.กด FUNC พร้อม ดอกจัน *

4.เสร็จการปลดล็อด

กด FUNC กด Aเปลี่ยนช่อง ความถี่

1.กด ดอกจัน * เลื่อนหน้า

2.กด ชาร์ด # เลื่อนหลังมีอีก 1 การใช้งานที่หาได้ค่ะ (รู้สึกว่ารุ่นนี้จะไม่มีคู่มือภาษาไทย)***การบันทึกช่องความจำ***

1.กดเลือกไปที่ช่องที่ต้องการบันทึก(ตัวเลขช่อง ตัวเล็กหน้าตัวเลขความถี่)

2.เลือกความที่ที่ต้องการบันทึก

3.กดฟังชั่น(ใต้คีย์)ค้างไว้ แล้วกด * ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียง ติ๊ดๆ เป็นการบันทึกช่องความจำ

เป็นอันเสร็จการบันทึก

แต่ตอนนี้จะไม่สามารถกดคีย์ส่งได้(คีย์มารยาท)ในขณะที่เครื่องรับอยู่(ไฟเขียวติด)แก้ไขได้โดย***การยกเลิกคีย์มารยาท***

เลือกช่องที่จะทำการยกเลิกคีย์มารยาท

1.กดฟั่งชั่นค้างไว้ แล้วกด 8 เข้าโหมดเซท

2.กด * ไปสองครั้ง หน้าจอจะขึ้น tc ปรกติจะ on อยู่ ให้บิดลูกบิดเป็น off

3.กดคีย์ เพื่อออกจากโหมดเซท กลับมาหน้าจอตัวเลขความถี่

4.กดฟังชั่นค้างไว้ แล้วกด * จะกว่าจะได้ยินเสียงติ๊ดๆ เป็นการบันทึกการเซทหมายเหตุ

การยกเลิกคีย์มารยาท ต้องทำทีละช่องและบันทึกลงช่องใครช่องมัน***การลบช่องความจำ***

1.เลือกช่องที่ต้องการลบ

2.กดฟั่งชั่นค้างไว้ แล้วกด # จนกว่าจะได้นินเสียง ติ๊ด

เป็นการเสร็จการลบช่องความจำ***การเข้าโหมดโชว์หมายเลขช่องอย่างเดียว***

ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่ได้

ก่อนจะเข้าโหมดนี้ให้บันทึกความถี่ที่ต้องการใช้งานลงช่องความจำ ให้เรียบร้อยก่อน

1.ปิดเครื่อง

2.กดฟังชั่นค้างไว้แล้วกด A ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง

3.หน้าจอจะขึ้น c

4.กดเลข 1 2 3 4

5.หน้าจอจะขึ้น ch01

6.กดฟังชั่นค้างไว้แล้วกด 6 เพื่อกลับหัวหน้าจอ

สำหรับไว้ดูเวลาเอาเครื่องเหน็บเข็มขัด ตัวเลขจะได้ไม่กลับหัว***การออกจากโหมดโชว์โชว์หมายเลขช่องอย่างเดียว***

1.ปิดเครื่อง

2.กดฟังชั่นค้างไว้ + กด A ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง

3.หน้าจอจะขึ้น c

4.กดเลข 1 2 3 45.คู่มือการใช้ ICOM IC - X3

1. การตั้งความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 1 หน้าจอจะขึ้นเลข 6 หลัก

- กดF กด 1 ครั้งที่ 2 เป็นการซ่อนช่องความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 3 แสดงช่องความถี่ที่ตั้งไว้

- กดตัวเลขความถี่ที่ต้องการโดยกดตัวเลขหรือกดปุ่ม A หรือ B

- กด # ให้หมายเลขช่องความถี่กระพริบเลือกช่องที่ต้องการตั้ง โดย กดปุ่ม A หรือ B

เช่น 01.........02.......03.......04........แล้วกด C เลขช่องจะหายไป

- แล้ว- กดF กด 1 ครั้งที่ 1 หน้าจอจะขึ้นเลข 6 หลัก

- กดF กด 1 ครั้งที่ 2 เป็นการซ่อนช่องความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 3 แสดงช่องความถี่ที่ตั้งไว้

- กด EXT ออก

2. การสแกนช่องความถี่

- ต้องอยู่ในโหมดช่องความถี่

- กด F กด D หรือ C

- หยุดสแกน กด EXT ออก หรือ กด PTT กด D หรือ C

3. สแกนความถี่

- ต้องอยู่ในโหมด VFO ( กดF กด 1 ไปเรื่อย ๆ จนเข้าโหมด )

- กด F กด D หรือ C

- หยุดสแกน กด EXT ออก หรือ กด PTT กด D หรือ C

4. การตั้ง STEEP

- ต้องอยู่ในโหมด VFO ( กดF กด 1 ไปเรื่อย ๆ จนเข้าโหมด )

- กด F กด 4 แล้วกด 4 ซ้ำไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือก ค่า STEEP เช่น 5....10....12.5....25

- กด EXT ออก

5. ปิดเปิดเสียง BEEP

- กด F กด 5 ยกเลิก ทำซ้ำ

6. การเลี่ยนช่อง

- กด A หรือ B

7. การตั้งคากำลังส่ง H / L

- กด F กด C

8. การล๊อคเครื่อง

- กด F กด * จอจะปรากฏรูปกุญแจ

- ยกเลิกทำซ้ำ

9. การตั้งช่อง DUPLEX ( รีพีทเตอร์ )

- ตั้งช่องความถี่รับ ( ดูการตั้งตามข้อ 1 )

- กด F กด 7

- ตั้งค่า OFFSET ( ค่าต่างของความถี่ รับ – ส่ง ) โดยกดที่แป้นตัวเลข

- กด F กด 6 เลือก DUPLEX + - ( จะปรากฏเครื่องหมาย + - ด้านล่างจอ

- กด F กด # กด C เพื่อบันทึกช่อง

- กดF กด 1 ครั้งที่ 1 หน้าจอจะขึ้นเลข 6 หลัก

- กดF กด 1 ครั้งที่ 2 เป็นการซ่อนช่องความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 3 แสดงช่องความถี่ที่ตั้งไว้

................... จบ ..................โดยคุณ : บัญชา  พ 08 พ.ค 56 [12:38]


ข้อความ 1 เปิดอ่าน : 17100
โดยคุณ :   สมาชิก189 พ 08 พ.ค 56 [18:01]


ข้อความ 2 เปิดอ่าน : 17070
สุดยอดมากขอบคุณครับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   พฤ 09 พ.ค 56 [14:02]


ข้อความ 3 เปิดอ่าน : 17060
คู่มือการใช้STANDARD E-240,E-250 หรือเครื่องจีนพวก IC-240 หรือหน้าตาคล้ายและตำแหน่งปุ่มกดเเหมือนกันครับ

copy แล้วไปเก็บไว้ที่ต้องการ แล้วค่อยไปเปิดทีหลังมันจะขยายใหญ่ครับ

โปรแกรมอันนี้พึ่งทำครั้งแรกครับ ลองดูครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [15:18]


ข้อความ 4 เปิดอ่าน : 17054
คู่มือการใช้STANDARD E-240,E-250 หรือเครื่องจีนพวก IC-240 หรือหน้าตาคล้ายและตำแหน่งปุ่มกดเเหมือนกันครับวิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [15:48]


ข้อความ 5 เปิดอ่าน : 17054

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [15:48]


ข้อความ 6 เปิดอ่าน : 17054

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [15:49]


ข้อความ 7 เปิดอ่าน : 17054

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [15:49]


ข้อความ 8 เปิดอ่าน : 17047

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [18:10]


ข้อความ 9 เปิดอ่าน : 17047

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [18:10]


ข้อความ 10 เปิดอ่าน : 17047

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [18:11]


ข้อความ 11 เปิดอ่าน : 17047

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [18:11]


ข้อความ 12 เปิดอ่าน : 17047

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [18:11]


ข้อความ 13 เปิดอ่าน : 17047

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [18:11]


ข้อความ 14 เปิดอ่าน : 17047

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [18:12]


ข้อความ 15 เปิดอ่าน : 17047

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [18:12]


ข้อความ 16 เปิดอ่าน : 17047

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [18:12]


ข้อความ 17 เปิดอ่าน : 17047

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [18:12]


ข้อความ 18 เปิดอ่าน : 17047

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [18:13]


ข้อความ 19 เปิดอ่าน : 17047

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [18:13]


ข้อความ 20 เปิดอ่าน : 17047

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [18:13]


ข้อความ 21 เปิดอ่าน : 17038
รบกวนถามหน่อยนะครับ icom v9000 มันสแตนบาย AกับB และรับได้สองช่องพร้อมกันได้ไหมครับไม่ให้มันสแกน อยากฟังแค่สองช่อง ขอบคุณครับ
โดยคุณ : ตั้ม  พฤ 09 พ.ค 56 [21:54]


ข้อความ 22 เปิดอ่าน : 17035
สแตนบายAกับBและรับได้สองช่องพร้อมกันได้ไหม

จะรับได้ทีละช่องหมายความว่า เราสแตนด์บายไว้ทั้ง2ช่องเช่น ช่องAเป็นย่านดำ ช่องBเป็นย่านแดงถ้ามีสัญญานเข้ามาอะไรมาก่อนและแรงกว่าช่องนั้นก็จะรับได้ก่อนครับ

ไม่รู้ตอบตรงคำถามหรือเปล่าครับ

ดูจากหน้าตาเครื่องและปุ่มเครื่องแล้วมันคล้ายๆกับ HIMAX -X4 ครับ

หน้าตาแบบนี้เปล่าครับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [22:14]


ข้อความ 23 เปิดอ่าน : 17031
คู่มือ ICOM IC – V 90001.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า Step กด Menu+ Upหรือ Down

เลือก Step 5.00,6.25,10.00,12.50,25.00 K กด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

2.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า SQL-LE กด Menu+ Up หรือ Down เพื่อเลือก ระดับ SQLโดยเลข 0 SQL จะลดลงสุดจะมีเสียงซ่าในที่นี้ให้ตั้งที่เลข 2 ก็พอ แล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

3. กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า Save กด Menu+ Upหรือ Down

เลือกOff หรือ On เพื่อระบบประหยัดไฟ แต่เลือก On ไว้ดีกว่า

4. กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า TXP กด Menu+ Upหรือ Down

เลือกHiหรือ Low แล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

5.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า SCR อันนี้ไม่รู้

6.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า TOT กด Menu+ Upหรือ Down

เลือกเวลาป้องกันการกดคีย์ค้าง แล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

7.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า VOX กด Menu+ Upหรือ Down

เลือกความไวในการรับเสียงพูดออกอากาศ( ใช้ได้เมื่อต่อกับไมค์นอกเท่านั้น )โดยไม่ต้องกดคีย์ แล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

8.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า WN อันนี้ไม่รู้

9.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า ABR กด Menu+ Upหรือ Down

เลือกOn หรือ Off เพื่อให้ไฟหน้าจอสว่าง เวลากดคีย์ส่งออกอากาศ หรือไฟหน้าจอสว่างเมื่อมีสัญญาณเข้ามา แล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

10.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า CTCSS กด Menu+ Upหรือ Down เลือกTone ในการส่งออกอากาศเพื่อเป็นการใช้การสื่อสารเฉพาะกลุ่มหรือป้องกันการรบกวนจากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ในกลุ่มเดียวกัน ( ในกลุ่มเดียวกันต้องตั้ง Tone เดียวกันจึงจะรับกันได้หรือความหมายอีกอย่างหนึ่งคือคนอื่นซึ่งไม่ใช่คนในกลุ่ม สามารถรับฟังเราได้แต่ไม่สามารถกดคีย์รบกวนการสื่อสารของกลุ่มเราได้ ) ถ้าไม่มีการรบกวนก็เลือก Off เพื่อการใช้งานในสภาพปกติจากนั้น กด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

11.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า DCS อันนี้ไม่รู้

12.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า VOICE เป็นการเปิดให้เครื่องพูดเป็นภาษาต่างๆตามที่เราเลือกไว้เวลากดปุ่มต่างๆ หากไม่ต้องการเสียงก็เลือก Off ส่วนมากจะ Off เพราะรำคาญ จากนั้นกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

13.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า BEEPกด Menu+ Upหรือ Down เลือก On หรือ Off เพื่อเวลากดปุ่มแล้วจะมีเสียง แล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

14.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า ANI อันนี้ไม่รู้

15.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า RING อันนี้ไม่รู้

16.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า ART อันนี้ไม่รู้

17.กด Menu+ Upหรือ Downพบคำว่า IDEDITอันนี้ไม่รู้

18.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า OPTSIG อันนี้น่าจะเป็นการส่ง Tone ออกอากาศเพื่อเปิดการติดต่อผ่าน Repeater เพื่อเปิดใช้โทรศัพท์โดยผ่านวิทยุสื่อสาร

19.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า PTT-ID อันนี้ไม่รู้

20.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า SPMUTE อันนี้ไม่รู้

21.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า DTMF-ST อันนี้ไม่รู้

22.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า TOA อันนี้ไม่รู้

23.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า CA-MDF กด Menu+ Up หรือ D own เพื่อเลือก Ch,Freq,Name ที่จะโชว์บนหน้าจอว่าจะให้แสดงเป็นอะไร ( ความถี่หน้าจอแถวบน ) เมื่อเลือกได้แล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

24.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า SC-REV อันนี้ไม่รู้

25.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า CB-MDF กด Menu+ Up หรือ D own เพื่อเลือก Ch,Freq,Name ที่จะโชว์บนหน้าจอว่าจะให้แสดงเป็นอะไร ( ความถี่หน้าจอแถวล่างในกรณีที่ไม่ใช้ฟังวิทยุ FM ) เมื่อเลือกได้แล้ว กด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

26.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า PONMSG กด Menu+ Up หรือ Down เพื่อเลือก MSG , Batt-V , Off ที่จะโชว์บนหน้าจอว่าจะให้แสดงเป็นอะไรเมื่อเปิดเครื่อง เช่น ถ้าเลือก MSG เมื่อเปิดเครื่องหน้าจอจะโชว์ Best Wishes ถ้าเลือก Batt-Vก็จะแสดงแรงดันของว่ามีเหลืออยู่เท่าไหร่ เช่น Batt 7.30 V กรณีนี้เลือก Batt-V เพื่อเวลาเปิดเครื่องเราจะได้รู้ว่าแบตฯใกล้หมดหรือยัง เมื่อเลือกได้แล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

27.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า PF 1 กด Menu+ Up หรือ Down เพื่อเลือก scan ,lamp ,radio อันอื่นไม่รู้ แต่ถ้าเลือก radio จะเป็นการเลือกฟังวิทยุโดยเมื่อกดเล็กๆใต้ปุ่ม Ptt หน้าจอแถวล่าง จะโชว์ radio และจะรับฟังวิทยุ FM ได้แต่เมื่อมีสัญญาณหรือการเรียกมาทางความถี่ที่เราตั้งไว้เครื่องจะกลับมาทำงานเป็น วิทยุ รับ-ส่ง โดยอัตโนมัติ จากนั้น กด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอนกด

28.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า PF 2 กด Menu+ Up หรือ Down เพื่อเลือก Alarm หรือ Off ถ้าเลือก Alarm เมื่อกดปุ่มสีส้มข้างเสาอากาศ จะมีเสียง Siren ดังออกที่เครื่อง เมื่อเลือกได้แล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

29.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า WT-LED Menu + UpหรือDown เพื่อเลือกเปิดไฟหน้าจอและปุ่มกดโดยมีสีฟ้า , ส้ม , ม่วง และ Off เมื่อเลือกได้แล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

30. กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า RX-LED กด Menu + UpหรือDown เพื่อเลือกไฟหน้าจอและปุ่มกดโดยมีสีฟ้า , ส้ม , ม่วง และ Off เมื่อเลือกได้แล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน ( เมื่อมีสัญญาณวิทยุเข้ามา หน้าจอและปุ่มกดจะสว่าง ตามสีที่เลือกไว้)

31.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า TX-LED กด Menu + UpหรือDown เพื่อเลือกไฟหน้าจอและปุ่มกดโดยมีสีฟ้า , ส้ม , ม่วง และ Off เมื่อเลือกได้แล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน ( เมื่อกดคีย์ออกอากาศ หน้าจอและปุ่มกดจะสว่าง ตามสีที่เลือกไว้ )

~ ขั้นตอนที่ 29,30,31 สามารถเลือกสีให้แสดงต่างกันได้หรือสีเดียวกันได้ ~

32.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า BCL อันนี้ไม่รู้

33.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า AUTO OLK หมายถึง เครื่องจะ ล็อคความถี่โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเปลี่ยนความถี่โดยไม่ตั้งใจแต่ยังสามารถส่งออกอากาศได้ในความถี่ที่ล็อคไว้ หากจะปลดล็อคก็ให้กดปุ่ม # ด้านขวามือของปุ่มเลข 9 ค้างไว้ 2 วินาที หากไม่ต้องการให้เครื่องล็อคอัตโนมัติก็เลือก Off เมื่อเลือกได้แล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

34.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า CHNAME อันนี้ไม่รู้แต่น่าจะเป็นการตั้งชื่อแทนการแสดงความถี่หรือแชนแนล

35.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า TDR-AB อันนี้ไม่รู้

36.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า SECOND อันนี้ไม่รู้

37.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า MEM-CH เป็นการบันทึกความถี่เข้าไว้ในMemory จากนั้น กด Menu กด Exit ตั้งความถี่ที่ต้องการแล้วกด Menu 2 ครั้ง หน้าจอจะขึ้น CH- กด Upหรือ Down เพื่อเลือกช่องที่จะทำการบันทึกแล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

38.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า DEL-CH เป็นการลบความถี่ที่บันทึกไว้ในMemory จากนั้น กด Menu กด Exit ตั้งความถี่ที่ต้องการแล้วกด Menu 2 ครั้ง หน้าจอจะขึ้น CH- กด Upหรือ Down เพื่อเลือกช่องที่จะทำการลบแล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

39.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า SFT-D เป็นการตั้งความถี่ รับ-ส่ง ต่างความถี่ โดยเลือก + หรือ – ถ้าเลือก + เมื่อกดคีย์ออกอากาศความถี่ส่งจะมากกว่าความถี่รับ และถ้าเลือก - เมื่อกดคีย์ออกอากาศความถี่รับจะมากกว่าความถี่ส่งเมื่อเลือกได้แล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

40.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า OFFSET จากนั้นกด Menu + Upหรือ Down เพื่อตั้งระยะห่างความถี่ แล้วกด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

: อันนี้จะสัมพันธ์กันกับข้อ 39 เพราะว่า OFFSET ที่ตั้งไว้จะมีผลต่อการตั้งความถี่ +

หรือ – ที่จะกดคีย์ส่งออกอากาศ

41.กด Menu + Upหรือ Down พบคำว่า RESET จะเป็นการ Reset เครื่อง กด Upหรือ Downเพื่อเลือกการ Reset กด Menu กด Exit เป็นการจบขั้นตอน

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 พ.ค 56 [22:32]


ข้อความ 24 เปิดอ่าน : 16974
คู่มือicom UV 998

∇หรือ ∆ เลื่อนกดเมนูต่างๆ

เมนู 0 ปรับ SQLเมนู 1 ปรับสเตป 2.5,5,10,25

เมนู 2 ปรับ HIGH หรือ LOW

เมนู 8 ปรับ BEED ปิดเสียงกดปุ่ม

เมนู 10 ปรับโทนภาค รับ DCS (R)

เมนู 11 ปรับโทนภาค รับ CT (R)

เมนู 12 ปรับโทนภาค ส่ง DCS (T)

เมนู 13 ปรับโทนภาค ส่ง CT (T)

เมนู 14 ปิดเสียงพูดปรับ OFF

เมนู 21 ปรับช่องบน A ให้เป็น CH

เมนู 22 ปรับช่องล่าง B ให้เป็น CH

เมนู 25 ปรับ † หรือ ―

เมนู 26 ปรับค่าต่าง

เมนู 27 บันทึก

เมนู 28 ลบช่องบันทึก

เมนู 29 ปรับสีไฟหน้าจอ 3 สี ส้ม,น้ำเงิน,ม่วง

เมนู 30 ปรับภาครับสีไฟหน้าจอ

เมนู 31 ปรับภาคส่งสีไฟหน้าจอ

เมนู 40 RESET ล้างความถี่ปุ่ม BAND เปลี่ยนความถี่ ตามที่ลูกศรชี้ตามที่ต้องการ

โดยคุณ :   สมาชิก189 พ 29 พ.ค 56 [18:36]


ข้อความ 25 เปิดอ่าน : 16972
ขอคู่มือใช้เคนวูดth27บ้างสิครับ
โดยคุณ : คนมีไฟ  พ 29 พ.ค 56 [18:58]


ข้อความ 26 เปิดอ่าน : 16963
คู่มือใช้เคนวูดth27 ยังหาไม่ได้เลยครับ หากมีจะนำมาลงให้ครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พ 29 พ.ค 56 [23:42]


ข้อความ 27 เปิดอ่าน : 15051
ช่วยหน่อยครับ IC-UV5RA เครื่องเปล่า ไม่เสียบหูฟัง กดคี ส่งได้แต่พูดออกไปคนรับไม่มีเสียง แต่พอใสหูฟัง กดคีที่เครื่องใข้ไดปกติ กดที่หูฟังใช้งานได้ปกติ งงมากครับ เสีย หรือว่าเข้าเมนูตัวใหนผิดครับช่วยที
โดยคุณ : สาคร  ศ 18 ต.ค 56 [21:51]


ข้อความ 28 เปิดอ่าน : 15041
KENWOOD TH25 มีมัยครับ. ขอหน่อยครับ
โดยคุณ :   ศ 18 ต.ค 56 [23:40]


ข้อความ 29 เปิดอ่าน : 15040
ไมค์ที่เครื่องเสียหรือเปล่าครับ แล้วที่ท่านว่า พอใสหูฟัง กดคีที่เครื่องใข้ไดปกติตรงนี้ถ้าผมเดานะครับ ถึงเราจะกดคีย์ที่เครื่องแล้วพูดเสียงเรามันก็เข้าที่ไมค์หูฟังอยู่ดีครับ

ลองให้ช่างตรวจสอบดูที่ไมต์เครื่องดูครับ อาจจะเสียก็ได้ครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 18 ต.ค 56 [23:46]


ข้อความ 30 เปิดอ่าน : 12664
อยากได้คู่มือ icom uv92 นะครับ หาในเน็ตไม่มีเลยอะครับ
โดยคุณ : สิมิลัน  พฤ 12 ธ.ค 56 [01:07]


ข้อความ 31 เปิดอ่าน : 12658
ครับเดี๋ยวหาเทียบให้ครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 12 ธ.ค 56 [06:30]


ข้อความ 32 เปิดอ่าน : 12623
ไม่มีเลยครับหาไม่ได้เลย หากหาได้แล้วจะมาลงให้ครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 12 ธ.ค 56 [14:54]


ข้อความ 33 เปิดอ่าน : 11665
ขอวิธีตั้งความถี่ IC-UV5R

ขอบคุณครับ
โดยคุณ : Cop  จ 06 ม.ค 57 [16:25]


ข้อความ 34 เปิดอ่าน : 11663
ประมาณนี้ครับ หน้าที่30ตอนนี้ไม่มีเครื่องแล้วครับแต่ถ้าให้สะดวกใช้สายโปรแกรมครับ ง่ายสุด 350บาทพร้อมส่งEMSมีแผ่นโปแกรมให้ด้วยครับวิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 06 ม.ค 57 [17:06]


ข้อความ 35 เปิดอ่าน : 11657

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 06 ม.ค 57 [18:09]


ข้อความ 36 เปิดอ่าน : 11597
การตั้งความถี่รีพีสเตอร์ IC-UV5Rเช่น RX.156400 TX.149800ขอบคุณครับ
โดยคุณ : Cop  อ 07 ม.ค 57 [21:37]


ข้อความ 37 เปิดอ่าน : 11592
เข้าไปที่เมนู10ตั้งค่า OFFSET ที่ 6.600 แล้วเข้าไปที่เมนู11 ตั้งSHFT ค่าเป็น- แล้วลองกดดูว่าตอนกดส่งมันโชวร์ที่ 149.800 ไหม ถ้าโชวร์ก็ใช้ได้ครับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 อ 07 ม.ค 57 [22:29]


ข้อความ 38 เปิดอ่าน : 11592

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 อ 07 ม.ค 57 [22:30]


ข้อความ 39 เปิดอ่าน : 11539
ทำได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
โดยคุณ : Cop  พฤ 09 ม.ค 57 [00:03]


ข้อความ 40 เปิดอ่าน : 11528
ยินดีด้วยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 ม.ค 57 [05:36]


ข้อความ 41 เปิดอ่าน : 11339
ขอรบกวนหาคู่มือใช้วิทยุสื่อสาร รุ่น FUJITEL FB6 ให้หน่อยน่ะคร้าบ วิทยุสื่อสาร
โดยคุณ : กอล์ฟ  อา 12 ม.ค 57 [01:56]


ข้อความ 42 เปิดอ่าน : 11298
F+1 ตั้งเสควส์

F+2 ตั้งVOX

F+3

F+4 ตั้ง STEP

F+5 ตั้ง DUP + - ต้องอยู่ในโหมดVFO

F+6 ตั้งSCAN

F+7 ตั้งโทนทั้งรับและส่ง

F+8 ตั้งโทนส่ง

F+9เข้าเมนู

กดดอกจันทร์ค้าง ล๊อคหน้าจอ ปลดล๊อคทำแบบเดิม

เมนูที่1 ตั้งBEEP

เมนูที่2 ตั้งไฟหน้าจอ

เมนูที่3 ตั้ง TOT

เมนูที่4 ตั้งค่าSHIF ตั้งรีพีทเตอร์

เมนูที่5 ไม่รู้ว่าอะไร

เมนูที่6 VOL

เมนูที่7 ตั้งค่า VOX

เมนูที่8 ตั้งค่าความไว VOX

เมนูที่9 ตั้งค่า SAVE

เมนูที่10 ตั้งค่าสแกน

เมนูที่11 ตั้งค่าสแกน

เมนูที่12 KEY LOOK

เมนูที่13 ตั้งค่าหน้าจอเวลาเปิดเครื่อง DC

เมนูที่14 ตั้งค่าข้อความเวลาเปิดเครื่อง

เมนูที่15 ตั้งชื่อ

เมนูที่16

เมนูที่17 ตั้ง VOICE

กด F+V/M ตั้งค่ากำลังส่ง H L
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 12 ม.ค 57 [17:32]


ข้อความ 43 เปิดอ่าน : 10380
ขอวิธีการตั้งช่องของtyt9000เครื่องแดงหน่อยคับ
โดยคุณ : หน่อย ปืนโต  ศ 31 ม.ค 57 [21:02]


ข้อความ 44 เปิดอ่าน : 10360
ตัวนีผมใช้ตั้งผ่านโปรแกรมครับสามารถเปิดแบนด์ได้ด้วยนะครับโดยผ่านโปรแกรมคอมฯแต่ถ้าจะเอาแบบเป็นคู่มือพรุ่งนี้ไปที่ทำงานแล้วจะดูให้ครับ เครื่องกับคู่มืออยู่ที่ทำงาน
โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 31 ม.ค 57 [22:20]


ข้อความ 45 เปิดอ่าน : 10342
รบกวนขอคู่มือของ MS MARSHALรุ่นMS-8 ครับ ผมหาในเน็ตไม่เจอเลยครับ

ขอบคุณล่วงหน้าอย่างสูงครับ
โดยคุณ : k   ส 01 ก.พ 57 [10:30]


ข้อความ 46 เปิดอ่าน : 10338
วิธีการตั้งช่องของtyt9000เครื่องแดง ดูในคู่มือแล้วหาไม่เจอครับ มันเป็นภาษาอังกฤษครับ อ่านไม่ค่อยออกครับ ขออภัยด้วยครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 ส 01 ก.พ 57 [11:39]


ข้อความ 47 เปิดอ่าน : 10336
คู่มือของ MS MARSHALรุ่นMS-8

ไม่มีเลยครับ หากมีแล้วจะนำมาลงไว้ให้นะครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 ส 01 ก.พ 57 [11:45]


ข้อความ 48 เปิดอ่าน : 10336
วิธีการตั้งช่องของtyt9000เครื่องแดง ดูในคู่มือแล้วหาไม่เจอครับ มันเป็นภาษาอังกฤษครับ อ่านไม่ค่อยออกครับ ขออภัยด้วยครับ ผมตั้งผ่านโปรแกรมครับ ง่ายสุดจริงๆโดยคุณ :   สมาชิก189 ส 01 ก.พ 57 [11:46]


ข้อความ 49 เปิดอ่าน : 10273
มีโปรแกรมไหมคับเครื่องแดงtyt9000โหลดได้ที่ไหนคับ

โดยคุณ :   อา 02 ก.พ 57 [18:03]


ข้อความ 50 เปิดอ่าน : 10264
ตาม google เลยครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 02 ก.พ 57 [20:39]


ข้อความ 51 เปิดอ่าน : 9442
ขอคู่มือic270

โดยคุณ : Ad  จ 24 ก.พ 57 [12:13]


ข้อความ 52 เปิดอ่าน : 9438
หน้าตาเครื่องแบบนี้เปล่าครับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 24 ก.พ 57 [13:14]


ข้อความ 53 เปิดอ่าน : 9437
ถ้าใช่ตามนี้เลยครับ

F+1 ตั้งเสควส์F+2 ตั้งVOXF+3F+4 ตั้ง STEPF+5 ตั้ง DUP + - ต้องอยู่ในโหมดVFOF+6 ตั้งSCANF+7 ตั้งโทนทั้งรับและส่งF+8 ตั้งโทนส่งF+9เข้าเมนูกดดอกจันทร์ค้าง ล๊อคหน้าจอ ปลดล๊อคทำแบบเดิมเมนูที่1 ตั้งBEEPเมนูที่2 ตั้งไฟหน้าจอเมนูที่3 ตั้ง TOTเมนูที่4 ตั้งค่าSHIF ตั้งรีพีทเตอร์เมนูที่5 ไม่รู้ว่าอะไรเมนูที่6 VOLเมนูที่7 ตั้งค่า VOXเมนูที่8 ตั้งค่าความไว VOXเมนูที่9 ตั้งค่า SAVEเมนูที่10 ตั้งค่าสแกนเมนูที่11 ตั้งค่าสแกนเมนูที่12 KEY LOOKเมนูที่13 ตั้งค่าหน้าจอเวลาเปิดเครื่อง DCเมนูที่14 ตั้งค่าข้อความเวลาเปิดเครื่องเมนูที่15 ตั้งชื่อเมนูที่16เมนูที่17 ตั้ง VOICEกด F+V/M ตั้งค่ากำลังส่ง H L
โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 24 ก.พ 57 [13:19]


ข้อความ 54 เปิดอ่าน : 8683
การตั้งช่องความถี่ sd-94ih
โดยคุณ :   พฤ 13 มี.ค 57 [12:15]


ข้อความ 55 เปิดอ่าน : 8674

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 13 มี.ค 57 [15:26]


ข้อความ 56 เปิดอ่าน : 8271
HAI FAI F910

ตั้ง CH001 ยังไงคับ
โดยคุณ : ครูคอม  อา 23 มี.ค 57 [00:37]


ข้อความ 57 เปิดอ่าน : 8270
HAI FAI F910ตั้ง CH001 ยังไงคับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ : ครูคอม  อา 23 มี.ค 57 [00:39]


ข้อความ 58 เปิดอ่าน : 8245
เดี๋ยวได้วิธีตั้ง ch001แล้วจะมาแจ้งนะครับพอดีไม่มีเครื่องลองครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 23 มี.ค 57 [10:56]


ข้อความ 59 เปิดอ่าน : 8192
คับ
โดยคุณ : ครูคอม  จ 24 มี.ค 57 [21:41]


ข้อความ 60 เปิดอ่าน : 7515
หาคู่มืือ Kenwood UBZ-17 และ ICOM IC-4010 อยู่ครับ

ใครอยากแบ่งปันกันบ้างครับขอบคุณครับ
โดยคุณ : แพท  พฤ 10 ม.ย 57 [05:57]


ข้อความ 61 เปิดอ่าน : 7472
คู่มืือ Kenwood UBZ-17 และ ICOM IC-4010 2 รุ่นนี้ไม่มีเลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 10 ม.ย 57 [19:57]


ข้อความ 62 เปิดอ่าน : 7280
ตอบคุณ คูคอม ลองวิธีนี้ดูครับวิธีเปลี่ยนหน้าจอจาก CH-001 เป็น 144.000 หรือ แสดงทั้งความถี่ และช่องที่มุมจอ ทำดังนี้

ปิดเครื่องครับ

กดปุ่ม ^ แล้วเปิดเครื่อง จบ ลองดูครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 17 ม.ย 57 [18:47]


ข้อความ 63 เปิดอ่าน : 5476
มีคู่มือ HAI FAI F-950 มั๊ยครับ

โดยคุณ : มาร์ค  พ 21 พ.ค 57 [23:15]


ข้อความ 64 เปิดอ่าน : 5421
สวัสดีครับ อยากทราบวิธีใช้ และจูน วิทยุสื่อสารรุ่น Icom IC-UV822(2 ความถี่ครับ)

พึ่งหัดเล่น ทำไม่เป็นเลยครับ คู่มือไม่มีครับผม ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ : สุรศักดิ์  พฤ 22 พ.ค 57 [14:37]


ข้อความ 65 เปิดอ่าน : 5393
HAI FAI F-950 คู่มือรุ่นนี้จะเหมือนกับtyt th f5หรือไม่ก็spenderมีอยู่รุ่นนึงครับใช้เหมือนกันแต่จำรุ่นไม่ได้หากเจอแล้วจะมาลงให้นะครับส่วน ICOM IC-UV822ยังไม่เคยเล่นครับ ต้องขออภัยไม่รู้จริงๆครับหาได้ก็จะเอามาลงให้ครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 22 พ.ค 57 [22:40]


ข้อความ 66 เปิดอ่าน : 5322
มารอดูด้วยครับ uv822 หาวิธีเมมช่องยังมะได้เลย
โดยคุณ :   ศ 23 พ.ค 57 [17:40]


ข้อความ 67 เปิดอ่าน : 5320
นั่งเล่นจนปวดหัวยังทำมะได้เลยเมมช่องยีังไงก็ไม่รู้ รบกวนด้วยนะคีรับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ :   ศ 23 พ.ค 57 [17:43]


ข้อความ 68 เปิดอ่าน : 4957
วิธึรีเซ็ตวิทยุรุ่น Spender DHS 7000H ทำยังไงครับ
โดยคุณ : เอก  พ 28 พ.ค 57 [00:18]


ข้อความ 69 เปิดอ่าน : 4939
เดี๋ยวหาให้ให้แล้วจะมาลงให้อีกที (ถ้าหาได้นะครับ)ว่าแต่ว่ามันเป็นอะไรต้องรีเซ็ทต์เครื่องครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พ 28 พ.ค 57 [07:48]


ข้อความ 70 เปิดอ่าน : 4536
จะตั้งช่องใหม่ครับ
โดยคุณ :   อา 01 มิ.ย 57 [14:09]


ข้อความ 71 เปิดอ่าน : 4522
Spender DHS 7000H เครื่องรุ่นนี้ต้องใช้คอมโปรแกรมครับ ผมมีขาย350 บาทพร้อมส่ง EMSครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 01 มิ.ย 57 [16:54]


ข้อความ 72 เปิดอ่าน : 3758
ขอรบกวนคู่มือการใช้ i-com รุ่น UV-F9 เป็นภาษาไทยหน่อยครับ เป็นเครื่องจีน 2 ความถี่ครับ
โดยคุณ : บัณฑิต ฝ้ายตระกูล  จ 09 มิ.ย 57 [14:39]


ข้อความ 73 เปิดอ่าน : 3752
ขอคู่มือใช้งาน Hai Fai 950 ด้วยครับ
โดยคุณ : เลิศ  จ 09 มิ.ย 57 [15:20]


ข้อความ 74 เปิดอ่าน : 3745
Fujitel fb3 รับได้ไกล ส่งได้10เมตร ค่าoffset10.00แก้ยังไงครับ ช่วยหน่อยครับ
โดยคุณ :   จ 09 มิ.ย 57 [15:53]


ข้อความ 75 เปิดอ่าน : 3718
ส่งได้ใกล้ๆต้องเช๊คกำลังส่งครับ ลองเอาเครื่องวัดวัตต์หรือ SWR วัดกำลังส่งดูครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 09 มิ.ย 57 [18:05]


ข้อความ 76 เปิดอ่าน : 3717
รบกวนขอคู่มือ ICOM FNUV98 ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดยคุณ :   จ 09 มิ.ย 57 [18:12]


ข้อความ 77 เปิดอ่าน : 3692
ICOM FNUV98หน้าตาเหมือนTYT TH F8 ลองดูที่กระทู้แรกครับ น่าจะเหมือนกันครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 09 มิ.ย 57 [19:22]


ข้อความ 78 เปิดอ่าน : 3692
ICOM FNUV98หน้าตาเหมือนTYT TH F8 ลองดูที่กระทู้แรกครับ น่าจะเหมือนกันครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 09 มิ.ย 57 [19:23]


ข้อความ 79 เปิดอ่าน : 2636
โดยคุณ :   ส 21 มิ.ย 57 [07:38]


ข้อความ 80 เปิดอ่าน : 1840
การรีเซ็ครุ่น 2 gxe ต้องทำอย่างไร
โดยคุณ :   อา 29 มิ.ย 57 [14:18]


ข้อความ 81 เปิดอ่าน : 1823
ไม่มีข้อมูลครับผมหากมีข้อมูลจะมาบอกอีกครั้งครับ แต่เห็นเข้าบอกว่าให้เมมทับได้เลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 29 มิ.ย 57 [19:32]


ข้อความ 82 เปิดอ่าน : 523
คู่มือไอคอมic998
โดยคุณ : วิทย์  อา 13 ก.ค 57 [16:58]


ข้อความ 83 เปิดอ่าน : 517
รบกวนขอคู่มือ icom ic-228 ภาษาไทยครับ ขอยคุณมากๆครับ
โดยคุณ :   อา 13 ก.ค 57 [19:18]อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
ข้อความ
โดยคุณ
  
เลือกไฟล์ภาพ
ตำแหน่งวางภาพ          
ชื่อภาพ
 
:: กลับหน้าแรก ::