ThaiVR.com ThaiCB.com ซื้อวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุรับส่ง

รวมคู่มือการใช้งานวิทยุสื่อสาร หลายรุ่นและจะทยอยลงเพิ่มเรื่อยๆหากได้มาเพิ่มครับ
กระทู้ ประกาศ : 6741  เปิดอ่าน : 24518
รวมคู่มือการใช้งานวิทยุสื่อสาร หลายรุ่นและจะทยอยลงเพิ่มเรื่อยๆหากได้มาเพิ่มครับ

1. IC-UV95

วิทยุสื่อสาร

2.TYT TH-F8

คู่มือ TYT รุ่น TH-F8

การตั้งช่องความถี่

กดปุ่ม EXIT ให้เป็นตั้งช่องแบบ menual ( สังเกตจะไม่มีตัวเลขช่อง ต่อท้ายความถี่ เลข 3 หลัก ) ถ้ากดอีกครั้งจะเป็นแบบ ตั้งช่องไว้

- กดหมายเลขความถี่ที่ต้องการ 6 หลัก เรียบร้อยแล้วทำการบันทึกช่องโดย กด F แล้วกด EXIT แล้วกด ลูกศร ขึ้น หรือ ลง เลือกช่องที่ต้องการบันทึกตัวเลขช่องจะกระพริบแล้วให้กด EXIT อีกครั้งเพื่อยืนยันการบันทึกช่อง เป็นอันเสร็จ ( บันทึกช่องได้เป็นร้อยช่องเลย )เมนูต่างๆ ให้กด F

จะโชว์ MENU ให้กด ลูกศร ขึ้น ลง เลือกเมนู ( กด F ทุกครั้งเมื่อต้องการเลือกเมนูย่อย กด EXIT เมื่อกลับสู่ เมนูหลัก )

- 01 = SCAN เป็นการสแกนช่องจะทำงานต่อเมื่อกด F อีกครั้งสังเกตุการสแกน

- 02 = TX.SEL

จะมีให้เลือก EDIT คือ ถ้าสมมุติ กดเลือกช่อง A ถ้ากดคีย์ก็จะส่งช่องที่เลือก ถ้าเลือกช่อง B กดคีย์ก็จะส่งช่อง B เท่านั้น

BUSY คือ ถ้าสมมุติ กดเลือกช่อง A ถ้ามีช่องไหนเรียกเข้ามา ( A หรือ B ) ถ้าเรากดคีย์จะส่งช่องนั้น ถึงแม้เราจะเลือกช่องที่ต้องการแล้วก็ตาม

- 03 = VOX เป็นการเลือกความไวการใช้งานแบบไมค์ VOX มีหลายระดับ 1-8

- 04 = POW เป็นการเลือกความแรง high และ low

- 05 = SQL คือ SQL level setting 0-9 ปรับ สเกล

- 06 = D.WAIT คือ Dual Wait / Standby มี ON/OFF ประมาณว่าเมื่อเปิดใช้งาน ถ้ามีการเรียกมาจากช่องไหนกดคีย์จะส่งช่องนั้นเลย แจ๋วมาก ( ใช้ร่วมกับข้อ 16 ถ้าโชว์หน้าจอตรงบนความถี่ D เป็นว่าถ้าช่องไหนเรียกเรากดคีย์จะตอบช่องนั้น ถ้าเป็น DS ถ้ามีเรียกช่องไหนก็ตามถ้าเรากดคีย์ก็จะส่งเฉพาะที่เราเลือก A/B เท่านั้น )

- 07 = LED คือ คำสั่งเปิดไฟหน้าจอ มี ON เปิดสว่างตลอด AUTO จะสว่างเมื่อเครื่องดัง หรือกด OFF ปิดไฟ

- 08 = LIGHT คือการเลือกสีไฟLED หน้าจอ มีสามสี

- 09 = BEEP คือการเลือกเสียงบี๊บปุ่มกด ON/OFF

- 10 = ANI คือ Automatic Number Ldentity มี ON/OFF

- 11 = TOT คือ Transmitter Time-Out Timer มี OFF/30/60/...../270/

- 12 = BCLO คือ Busy Channel Lock-Out

- 13 = VOX.SU คือ คำสั่งเปิดปิดไมค์ VOX มี ON/OFF ประสานกับการตั้ง ข้อ 3

- 14 = ROGER คือ คำสั่งเปิดปิด คีย์โทน

- 15 = DW คือ Dual Watch/Monitor

- 16 = RX.SAV คือ Receive Saver

- 17 = SCAN.S คือ Scan Mode

- 18 = AUTOLK คือ ตั้งปิดปิดล๊อกเครื่องอัตโนมัติ

- 19 = VOICE คือ คำสั่งเปิดปิดเสียงพูดคำสั่งต่างๆ

- 20 = OPNSET คือ Power-on Display เลือก DC เวลาเปิดเครื่องจะบอกโวลต์

ก่อน เลือก MSG เวลาเปิดเครื่องจะโชว์ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อ 22

- 21 = DC คือ Battery Power Voltage

- 22 = MSGSET คือ Power-on Message ร่วมกับ ข้อ 20

- 23 = OFFSET คือ คำสั่งเปิดปิด แสดงชื่อช่องความถี่ ใช้ร่วมกับ ข้อ 24

- 24 = CHNAME คือ เลือกตั้งชื่อแทนตัวเลขความถี่ แต่ละช่อง

- 25 = C-CDC คือ เข้าโทน TX/RX Tone coder

- 26 = R-CDC คือ เข้าโทน RX Tone coder

- 27 = T-CDC คือ เข้าโทน TX Tone coder

- 28 = S-D คือ คำสั่งรีพีสเตอร์ Shift Direction เลือก + - หรือ OFF ( จะเลือกตั้งค่าได้ต้องอยู่ในโหมดที่ไม่ใช่ช่องที่บันทึกไว้ )ถ้าตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ก็บันทึกช่องไว้ได้เลย

- 29 = STEP คือ เลือก สเต็บความถี่

- 30 = N/W คือ Wide/Narrow Band

- 31 = SEEK 67.0 คือ CTCSS Scanning

- 32 = SEEK D023N คือ DCS Scanning3.คู่มือการใช้เครื่อง ยี่ห้อ S-CORP NP-5กดปุ่ม FUNCTION [F] + กดเลข 1 เปลี่ยนช่องความถี่เป็นช่อง CH

การตั้งช่อง ctcss (ตั้งโทน)

กด F+2 หน้าจอจะขึ้น QT ตามด้วย F+3 แล้วกด Aหรือ B เพื่อเลือกค่าโทน เมื่อได้แล้ว กด C กดD แล้วกด E (ปุ่มสีส้ม)เพื่อออกจากระบบ

การปลด ctcss (ปลดโทน)

กด F+2 หน้าจอจะขึ้น QT ตามด้วย F+3 กด C กดD แล้วกด E (ปุ่มสีส้ม)เพื่อออกจากระบบ

การเช็คช่องโทนที่ใช้งาน

กด F+3 หากเข้าโทนไว้ ค่าโทนที่ตั้งไว้จะโชว์แต่ถ้าไม่มี จะโชว์ว่า NONE จากนั้นกด E

เพื่อออก

เปิด-ปิดเสียงพูด กด F+5

ตั้งกำลังส่ง กด F+0

การล๊อคหน้าจอ กดF+*

การสแกน กดF+D เป็นการสแกนช่องหลัก

การเตือนแบตฯอ่อน ถ้าเปิดเสียงพูดของเครื่องไว้ เครื่องวิทยุจะพูดบอกเลยว่าแบตฯออ่นแล้วเครื่องจะปิดเองเลยครับ4.ICOM V-68 (คร่าวๆนะครับ)

คู่มือ Icom V68

IC-V68

การบันทึกช่องความถี่

1.เลือกช่องความถี่ที่ว่าง

2.ตัวเลข ความถี่กระพริบ (ใส่ความถี่ที่ต้องการ)

3.กด FUNC พร้อม ดอกจัน *

4.เสร็จการปลดล็อด

กด FUNC กด Aเปลี่ยนช่อง ความถี่

1.กด ดอกจัน * เลื่อนหน้า

2.กด ชาร์ด # เลื่อนหลังมีอีก 1 การใช้งานที่หาได้ค่ะ (รู้สึกว่ารุ่นนี้จะไม่มีคู่มือภาษาไทย)***การบันทึกช่องความจำ***

1.กดเลือกไปที่ช่องที่ต้องการบันทึก(ตัวเลขช่อง ตัวเล็กหน้าตัวเลขความถี่)

2.เลือกความที่ที่ต้องการบันทึก

3.กดฟังชั่น(ใต้คีย์)ค้างไว้ แล้วกด * ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียง ติ๊ดๆ เป็นการบันทึกช่องความจำ

เป็นอันเสร็จการบันทึก

แต่ตอนนี้จะไม่สามารถกดคีย์ส่งได้(คีย์มารยาท)ในขณะที่เครื่องรับอยู่(ไฟเขียวติด)แก้ไขได้โดย***การยกเลิกคีย์มารยาท***

เลือกช่องที่จะทำการยกเลิกคีย์มารยาท

1.กดฟั่งชั่นค้างไว้ แล้วกด 8 เข้าโหมดเซท

2.กด * ไปสองครั้ง หน้าจอจะขึ้น tc ปรกติจะ on อยู่ ให้บิดลูกบิดเป็น off

3.กดคีย์ เพื่อออกจากโหมดเซท กลับมาหน้าจอตัวเลขความถี่

4.กดฟังชั่นค้างไว้ แล้วกด * จะกว่าจะได้ยินเสียงติ๊ดๆ เป็นการบันทึกการเซทหมายเหตุ

การยกเลิกคีย์มารยาท ต้องทำทีละช่องและบันทึกลงช่องใครช่องมัน***การลบช่องความจำ***

1.เลือกช่องที่ต้องการลบ

2.กดฟั่งชั่นค้างไว้ แล้วกด # จนกว่าจะได้นินเสียง ติ๊ด

เป็นการเสร็จการลบช่องความจำ***การเข้าโหมดโชว์หมายเลขช่องอย่างเดียว***

ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่ได้

ก่อนจะเข้าโหมดนี้ให้บันทึกความถี่ที่ต้องการใช้งานลงช่องความจำ ให้เรียบร้อยก่อน

1.ปิดเครื่อง

2.กดฟังชั่นค้างไว้แล้วกด A ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง

3.หน้าจอจะขึ้น c

4.กดเลข 1 2 3 4

5.หน้าจอจะขึ้น ch01

6.กดฟังชั่นค้างไว้แล้วกด 6 เพื่อกลับหัวหน้าจอ

สำหรับไว้ดูเวลาเอาเครื่องเหน็บเข็มขัด ตัวเลขจะได้ไม่กลับหัว***การออกจากโหมดโชว์โชว์หมายเลขช่องอย่างเดียว***

1.ปิดเครื่อง

2.กดฟังชั่นค้างไว้ + กด A ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง

3.หน้าจอจะขึ้น c

4.กดเลข 1 2 3 45.คู่มือการใช้ ICOM IC - X3

1. การตั้งความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 1 หน้าจอจะขึ้นเลข 6 หลัก

- กดF กด 1 ครั้งที่ 2 เป็นการซ่อนช่องความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 3 แสดงช่องความถี่ที่ตั้งไว้

- กดตัวเลขความถี่ที่ต้องการโดยกดตัวเลขหรือกดปุ่ม A หรือ B

- กด # ให้หมายเลขช่องความถี่กระพริบเลือกช่องที่ต้องการตั้ง โดย กดปุ่ม A หรือ B

เช่น 01.........02.......03.......04........แล้วกด C เลขช่องจะหายไป

- แล้ว- กดF กด 1 ครั้งที่ 1 หน้าจอจะขึ้นเลข 6 หลัก

- กดF กด 1 ครั้งที่ 2 เป็นการซ่อนช่องความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 3 แสดงช่องความถี่ที่ตั้งไว้

- กด EXT ออก

2. การสแกนช่องความถี่

- ต้องอยู่ในโหมดช่องความถี่

- กด F กด D หรือ C

- หยุดสแกน กด EXT ออก หรือ กด PTT กด D หรือ C

3. สแกนความถี่

- ต้องอยู่ในโหมด VFO ( กดF กด 1 ไปเรื่อย ๆ จนเข้าโหมด )

- กด F กด D หรือ C

- หยุดสแกน กด EXT ออก หรือ กด PTT กด D หรือ C

4. การตั้ง STEEP

- ต้องอยู่ในโหมด VFO ( กดF กด 1 ไปเรื่อย ๆ จนเข้าโหมด )

- กด F กด 4 แล้วกด 4 ซ้ำไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือก ค่า STEEP เช่น 5....10....12.5....25

- กด EXT ออก

5. ปิดเปิดเสียง BEEP

- กด F กด 5 ยกเลิก ทำซ้ำ

6. การเลี่ยนช่อง

- กด A หรือ B

7. การตั้งคากำลังส่ง H / L

- กด F กด C

8. การล๊อคเครื่อง

- กด F กด * จอจะปรากฏรูปกุญแจ

- ยกเลิกทำซ้ำ

9. การตั้งช่อง DUPLEX ( รีพีทเตอร์ )

- ตั้งช่องความถี่รับ ( ดูการตั้งตามข้อ 1 )

- กด F กด 7

- ตั้งค่า OFFSET ( ค่าต่างของความถี่ รับ – ส่ง ) โดยกดที่แป้นตัวเลข

- กด F กด 6 เลือก DUPLEX + - ( จะปรากฏเครื่องหมาย + - ด้านล่างจอ

- กด F กด # กด C เพื่อบันทึกช่อง

- กดF กด 1 ครั้งที่ 1 หน้าจอจะขึ้นเลข 6 หลัก

- กดF กด 1 ครั้งที่ 2 เป็นการซ่อนช่องความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 3 แสดงช่องความถี่ที่ตั้งไว้

................... จบ ..................โดยคุณ : บัญชา  พ 08 พ.ค 56 [12:38]


แสดงความคิดเห็น

Page :   [2]  1

ข้อความ 141 เปิดอ่าน : 75
ทราบเท่านี้ครับ MOTO 246 ไม่เคยเล่นครับ

ปิดเครื่อง กดปุ่มกลมด้านข้างค้างไว้ จะมีคำสั่ง ให้เลือกครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 24 ต.ค 57 [15:44]


ข้อความ 140 เปิดอ่าน : 79
โดยคุณ :   ศ 24 ต.ค 57 [15:32]


ข้อความ 139 เปิดอ่าน : 81
ขอวิธีตั้งโทน moto246หน่อยครับ

โดยคุณ :   ศ 24 ต.ค 57 [15:24]


ข้อความ 138 เปิดอ่าน : 533
ผิดครับดูรุ่นผิด ขออภัยครับ รุ่นนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วครับมีข้อมูลเอามาลงให้ครับ ลองหาวิธีของtyt th f5 ดูไม่แน่ใขจว่าเหมือนกันไหม
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 19 ต.ค 57 [10:13]


ข้อความ 137 เปิดอ่าน : 535
ขออภัยดูรุ่นผิดเอาใหม่หาดูก่อนนะครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 19 ต.ค 57 [10:05]


ข้อความ 136 เปิดอ่าน : 537
ตอบคำถาม เรื่องการตั้งดูเพล็ก (รับส่งต่างความถี่)

ถ้าตั้งหน้าเครื่องผมทำไม่เป็นผมไม่มีคู่มือดูครับ ถ้าตั้งที่โปรแกรมง่ายกว่าคือ เราเปิดโปรแกรมขึ้นมา อ่านข้อมูลออกมาแล้วเราก็ใส่ค่าภาครับ(rx)และภาคส่ง(tx)ได้เลยแล้วก็เขียนลงเครื่องวิทยุเราเท่านี้ครับง่ายกว่าหน้าเครื่องเยอะครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 19 ต.ค 57 [10:02]


ข้อความ 135 เปิดอ่าน : 548
ขอทราบการติดตั้งรีพีทเตอร์ `HAI FAI F950
โดยคุณ : t  อา 19 ต.ค 57 [07:38]


ข้อความ 134 เปิดอ่าน : 1015
แบบนี้ครับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 12 ต.ค 57 [22:39]


ข้อความ 133 เปิดอ่าน : 1015
ข้อความ 132 เปิดอ่าน : 26

TYT th 9000 มีไหมครับ(เครื่องแดง)

หมายถึงคู่มือใช่ไหมครับ หากใช่ผมไม่มีคู่มือครับแต่ใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่ ก็งงอยู่เหมือนกัน แต่ก็ใช้ไม่ทุกเมนูหลอกครับ ผมใช้สายโปรแกรมตั้งเอาครับ ง่ายดีครับเลยบอกไม่ถูกว่าปุ่มไหนอะไรยังไงเพราะมันขึ้นอยู่ที่ว่าเรากำหนดค่าของปุ่มว่าจะให้มันทำงานหน้าที่อะไรครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 12 ต.ค 57 [22:36]


ข้อความ 132 เปิดอ่าน : 1041
Try th 9000 มีไหมครับ(เครื่องแดง)
โดยคุณ :   อา 12 ต.ค 57 [17:18]


ข้อความ 131 เปิดอ่าน : 1065
รุ่นนี้ไม่มีครับผม
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 12 ต.ค 57 [09:54]


ข้อความ 130 เปิดอ่าน : 1123
คู่มือ ic uv59คับ
โดยคุณ :   ส 11 ต.ค 57 [14:56]


ข้อความ 129 เปิดอ่าน : 2716
เคนวูดth-k30r ไม่มีเลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 18 ก.ย 57 [21:08]


ข้อความ 128 เปิดอ่าน : 2719
รบกวนเคนวูดth-k30rด้วยครับ ขอคู่มือครับ
โดยคุณ :   พฤ 18 ก.ย 57 [20:01]


ข้อความ 127 เปิดอ่าน : 2829


การตั้งค่า วิทยุ Icom IC-V90

การตั้งช่องความถี่

กดปุ่ม EXIT ให้เป็นตั้งช่องแบบ menual ( สังเกตุจะไม่มีตัวเลขช่อง ต่อท้ายความถี่ เลข 3 หลัก ) ถ้ากดอีกครั้งจะเป็นแบบ ตั้งช่องไว้

- กดหมายเลขความถี่ที่ต้องการ 6 หลัก เรียบร้อยแล้วทำการบันทึกช่องโดย กด F แล้วกด EXIT แล้วกด ลูกศร ขึ้น หรือ ลง เลือกช่องที่ต้องการบันทึกตัวเลขช่องจะกระพริบแล้วให้กด EXIT อีกครั้งเพื่อยืนยันการบันทึกช่อง เป็นอันเสร็จ ( บันทึกช่องได้เป็นร้อยช่องเลย )เมนูต่างๆ ให้กด F

จะโชว์ MENU ให้กด ลูกศร ขึ้น ลง เลือกเมนู ( กด F ทุกครั้งเมื่อต้องการเลือกเมนูย่อย กด EXIT เมื่อกลับสู่ เมนูหลัก )

- 01 = SCAN เป็นการสแกนช่องจะทำงานต่อเมื่อกด F อีกครั้งสังเกตุการสแกน

- 02 = TX.SEL

จะมีให้เลือก EDIT คือ ถ้าสมมุติ กดเลือกช่อง A ถ้ากดคีย์ก็จะส่งช่องที่เลือก ถ้าเลือกช่อง B กดคีย์ก็จะส่งช่อง B เท่านั้น

BUSY คือ ถ้าสมมุติ กดเลือกช่อง A ถ้ามีช่องไหนเรียกเข้ามา ( A หรือ B ) ถ้าเรากดคีย์จะส่งช่องนั้น ถึงแม้เราจะเลือกช่องที่ต้องการแล้วก็ตาม

- 03 = VOX เป็นการเลือกความไวการใช้งานแบบไมค์ VOX มีหลายระดับ 1-8

- 04 = POW เป็นการเลือกความแรง high และ low

- 05 = SQL คือ SQL level setting 0-9 ปรับ สเกล

- 06 = D.WAIT คือ Dual Wait / Standby มี ON/OFF ประมาณว่าเมื่อเปิดใช้งาน ถ้ามีการเรียกมาจากช่องไหนกดคีย์จะส่งช่องนั้นเลย แจ๋วมาก ( ใช้ร่วมกับข้อ 16 ถ้าโชว์หน้าจอตรงบนความถี่ D เป็นว่าถ้าช่องไหนเรียกเรากดคีย์จะตอบช่องนั้น ถ้าเป็น DS ถ้ามีเรียกช่องไหนก็ตามถ้าเรากดคีย์ก็จะส่งเฉพาะที่เราเลือก A/B เท่านั้น )

- 07 = LED คือ คำสั่งเปิดไฟหน้าจอ มี ON เปิดสว่างตลอด AUTO จะสว่างเมื่อเครื่องดัง หรือกด OFF ปิดไฟ

- 08 = LIGHT คือการเลือกสีไฟLED หน้าจอ มีสามสี

- 09 = BEEP คือการเลือกเสียงบี๊บปุ่มกด ON/OFF

- 10 = ANI คือ Automatic Number Ldentity มี ON/OFF

- 11 = TOT คือ Transmitter Time-Out Timer มี OFF/30/60/...../270/

- 12 = BCLO คือ Busy Channel Lock-Out

- 13 = VOX.SU คือ คำสั่งเปิดปิดไมค์ VOX มี ON/OFF ประสานกับการตั้ง ข้อ 3

- 14 = ROGER คือ คำสั่งเปิดปิด คีย์โทน

- 15 = DW คือ Dual Watch/Monitor

- 16 = RX.SAV คือ Receive Saver

- 17 = SCAN.S คือ Scan Mode

- 18 = AUTOLK คือ ตั้งปิดปิดล๊อกเครื่องอัตโนมัติ

- 19 = VOICE คือ คำสั่งเปิดปิดเสียงพูดคำสั่งต่างๆ

- 20 = OPNSET คือ Power-on Display เลือก DC เวลาเปิดเครื่องจะบอกโวล์ทก่อน เลือก MSG เวลาเปิดเครื่องจะโชว์ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อ 22

- 21 = DC คือ Battery Power Voltage

- 22 = MSGSET คือ Power-on Message ร่วมกับ ข้อ 20

- 23 = OFFSET คือ คำสั่งเปิดปิด แสดงชื่อช่องความถี่ ใช้ร่วมกับ ข้อ 24

- 24 = CHNAME คือ เลือกตั้งชื่อแทนตัวเลขความถี่ แต่ละช่อง

- 25 = C-CDC คือ เข้าโทน TX/RX Tone coder

- 26 = R-CDC คือ เข้าโทน RX Tone coder

- 27 = T-CDC คือ เข้าโทน TX Tone coder

- 28 = S-D คือ คำสั่งรีพีสเตอร์ Shift Direction เลือก + - หรือ OFF ( จะเลือกตั้งค่าได้ต้องอยู่ในโหมดที่ไม่ใช่ช่องที่บันทึกไว้ )ถ้าตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ก็บันทึกช่องไว้ได้เลย

- 29 = STEP คือ เลือก สเต็บความถี่

- 30 = N/W คือ Wide/Narrow Band

- 31 = SEEK 67.0 คือ CTCSS Scanning

- 32 = SEEK D023N คือ DCS Scanning

โดยคุณ :   สมาชิก189 ส 13 ก.ย 57 [11:54]


ข้อความ 126 เปิดอ่าน : 2833
icom ic v-90ใช้ยังไงครับ
โดยคุณ : bird  ส 13 ก.ย 57 [11:39]


ข้อความ 125 เปิดอ่าน : 2834
การใช้icom ic-v90ครับ
โดยคุณ :   ส 13 ก.ย 57 [11:35]


ข้อความ 124 เปิดอ่าน : 2901
HIMAX VX-199

ต้องใช้คอมตั้งครับ มันเป็นประเภทสังเคาระห์ควาถี่ครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 12 ก.ย 57 [13:41]


ข้อความ 123 เปิดอ่าน : 2917
ขอทราบการตั้งความถี่ HIMAX VX-199 หน่อยครับ
โดยคุณ : tum  ศ 12 ก.ย 57 [11:53]


ข้อความ 122 เปิดอ่าน : 4798
ว.ไอคอมรุ่น 290 ที่หน้าจอขึ้นอังษร D ต้องการยกเลิกทำอย่างไรครับ

ขึ้นDVหรือเปล่า ถ้าขึ้นคำนี้ ให้ไปที่โหมดเมมโมรี่ แล้วกด Fกด3

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 อ 19 ส.ค 57 [08:56]


ข้อความ 121 เปิดอ่าน : 4814
หวัดดีครับ ขอทราบ ว.ไอคอมรุ่น 290 ที่หน้าจอขึ้นอังษร D ต้องการยกเลิกทำอย่างไรครับ
โดยคุณ : กิต  อ 19 ส.ค 57 [00:42]


ข้อความ 120 เปิดอ่าน : 4815
หวัดดีครับ ขอทราบ ว.ไอคอมรุ่น 290 ที่หน้าจอขึ้นอังษร D ต้องการยกเลิกทำอย่างไรครับ
โดยคุณ : กิต  อ 19 ส.ค 57 [00:41]


ข้อความ 119 เปิดอ่าน : 4848
IC 51B ตันนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับเมฯน่าจะคล้ายๆกับเครื่องจีนทั่วไปครับแค่สลับตำแหน่งกันเท่านั้นครับ

คร่าวๆนะครับ

F+1 ตั้วสเควส์

F+2 ตั้งกำลังส่ง

F+3 ตั้งสแกน

F+4 ตั้งระยะห่างของความถี่

F+5 -

F+6 -

f+7 ตั้งโทน

F+8 -

F+9 เข้าเมนู

กดF ค้างล๊อคปุ่มกดหน้าจอ กดซ้ำอีกที ปลดล๊อค

V/Mการเข้าโหมดเมมโมรี่และเข้าโหมด VFO

ประมาณนี้ครับโดยคุณ :   สมาชิก189 จ 18 ส.ค 57 [18:49]


ข้อความ 118 เปิดอ่าน : 4850
คู่มือ kenwood Tk-308 รุ่นนี้ไม่มีเลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 18 ส.ค 57 [18:37]


ข้อความ 117 เปิดอ่าน : 4858
อยากได้คู่มือ kenwood Tk-308 ครับ
โดยคุณ : รักกี้  จ 18 ส.ค 57 [16:37]


ข้อความ 116 เปิดอ่าน : 4862
หน้าตา icom ic 330 ครับ จะเข้าเมนูโคลน กดปุ่มไหนได้บ้างคับ
โดยคุณ :   จ 18 ส.ค 57 [16:29]


ข้อความ 115 เปิดอ่าน : 4867
แต่ของผมเป็นหน้าจอแสดงสองบรรทัดคับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ : ศรายุทธ  จ 18 ส.ค 57 [15:56]


ข้อความ 114 เปิดอ่าน : 4868
ตัวเนียคับพี่ IC 51B

ICOM IC51B

โดยคุณ : ศรายุทธ  จ 18 ส.ค 57 [15:53]


ข้อความ 113 เปิดอ่าน : 4890
ICOM IC51B

หน้าตาเป็นยังไงครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 18 ส.ค 57 [13:41]


ข้อความ 112 เปิดอ่าน : 4901
ขอคู่มือภาษาไทย ICOM IC51B หน่อยได้ไหมคับ ขอบคุณคับ
โดยคุณ : ศรายุทธ  จ 18 ส.ค 57 [12:51]


ข้อความ 111 เปิดอ่าน : 5240
icom ic-910

เอาคร่าวๆนะครับ ดูจากปุ่มกดหน้าเครื่องครับ

F+1 ปรับสเควส์

F+2ตั้งสเตป

F+3ไม่รู้

F+4ปรับเสียงปุ่มกด

F+5ตั้งดูเพ็ลก

F+6ตั้งกำลังส่ง

F+7ตั้งโทน

F+8ตั้งโทน รับหรือส่งเนี้ยแหละ

F+9เข้าเมนู

V/M การเข้าโหมด VFO กดเลขความถี่ที่ต้องการครับ

ประมาณนี้ครับดูจากปุ่มหน้าเครื่องนะครับส่วนเมนูต้องเข้าไปดูอีกที
โดยคุณ :   สมาชิก189 อ 12 ส.ค 57 [00:09]


ข้อความ 110 เปิดอ่าน : 5242
รุ่น icom 340 ไม่มีข้อมูลครับ ยังไม่เคยเห็นหน้าตาเครื่องเลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 11 ส.ค 57 [23:58]


ข้อความ 109 เปิดอ่าน : 5262
ผมต้องการคู้มือ icom 340 อะคับ
โดยคุณ :   จ 11 ส.ค 57 [19:34]


ข้อความ 108 เปิดอ่าน : 5474
คู่มือ icom ic-910

อ่านในรูปมองไม่เห็นเล็กมาก ถ้า copy ไปไว้ที่อื่น ก็ใหญ่เกินไปอ่านไม่ได้เลยครับ
โดยคุณ :   ส 09 ส.ค 57 [17:35]


ข้อความ 107 เปิดอ่าน : 5570
รับทราบครับ พรุ่งนี้ว่างๆจะมั่วๆให้ครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 08 ส.ค 57 [23:55]


ข้อความ 106 เปิดอ่าน : 5572
ขอบคุณล่วงหน้าครับบางอันอาจส่งซ้ำต้องขออภัยด้วยครับ

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:37]


ข้อความ 105 เปิดอ่าน : 5573
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:30]


ข้อความ 104 เปิดอ่าน : 5573
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:30]


ข้อความ 103 เปิดอ่าน : 5573
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:30]


ข้อความ 102 เปิดอ่าน : 5574
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:30]


ข้อความ 101 เปิดอ่าน : 5575
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:29]


ข้อความ 100 เปิดอ่าน : 5576
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:28]


ข้อความ 99 เปิดอ่าน : 5576
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:24]


ข้อความ 98 เปิดอ่าน : 5577
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:22]


ข้อความ 97 เปิดอ่าน : 5577

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:22]


ข้อความ 96 เปิดอ่าน : 5578
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:22]


ข้อความ 95 เปิดอ่าน : 5578
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:22]


ข้อความ 94 เปิดอ่าน : 5579
คู่มือ icom ic-910

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 08 ส.ค 57 [23:21]


ข้อความ 93 เปิดอ่าน : 5814
รุ่น ic-910 ไม่มีข้อมูลครับ รบกวนถาายที่เป็นภาษาอังกฤษมาให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวมั่วๆให้ครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 07 ส.ค 57 [08:00]


ข้อความ 92 เปิดอ่าน : 5849
รบกวนขอคู่มือ icom ic-910 ภาษาไทยครับ ขอบคุณมากๆครับ       วิทยุสื่อสาร
โดยคุณ : vuttidad  พ 06 ส.ค 57 [21:45]


ข้อความ 91 เปิดอ่าน : 5851
รบกวนขอคู่มือ icom ic-910 ภาษาไทยครับ ขอบคุณมากๆครับ
โดยคุณ : somkid  พ 06 ส.ค 57 [21:39]


ข้อความ 90 เปิดอ่าน : 5852
รบกวนขอคู่มือ icom ic-910 ภาษาไทยครับ ขอบคุณมากๆครับ      
โดยคุณ :   พ 06 ส.ค 57 [21:38]


ข้อความ 89 เปิดอ่าน : 6427
วิธีตั้งค่า DUPLAX ของเครื่องSTANDARD E240

ต้องเข้าโหมด VFO ก่อน ตั้งความถี่ที่ต้องการ

กด menu+5 ครั้งแรกจะเป็น-

กด menu+5 ครั้งที่2จะเป็น+

เมื่อได้แล้วก็มาตั้งค่า ระยะห่างที่เราต้องการโดยการเข้า

กด menu+4 แล้วกด nemu ตั้งค่าที่ตัองการเสร็จแล้วกดmenu ยืนยัน เสร็จแล้วเราก็เม็มช่องไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการครับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 01 ส.ค 57 [18:26]


ข้อความ 88 เปิดอ่าน : 6428
วิธีตั้งค่า DUPLAX ของเครื่องSTANDARD E240

ต้องเข้าโหมด VFO ก่อน ตั้งความถี่ที่ต้องการ

กด menu+5 ครั้งแรกจะเป็น-

กด menu+5 ครั้งที่2จะเป็น+

เมื่อได้แล้วก็มาตั้งค่า ระยะห่างที่เราต้องการโดยการเข้า

กด menu+4 แล้วกด nemu ตั้งค่าที่ตัองการเสร็จแล้วกดmenu ยืนยัน เสร็จแล้วเราก็เม็มช่องไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการครับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 01 ส.ค 57 [18:26]


ข้อความ 87 เปิดอ่าน : 6445
ขอวิธีตั้งค่า DUPLAX ของเครื่องSTANDARD E240 ด้วยครับ
โดยคุณ : NOTH  ศ 01 ส.ค 57 [15:43]


ข้อความ 86 เปิดอ่าน : 7015
ตอบข้อความที่ 85 ครับ

ท่านต้องทราบก่อนครับว่าโทนในเครื่อง3fgxมันมีค่าเท่าไหร่ หากทราบแล้วก็ไปปรับตั้งโทนที่เครื่อง ic 330ครับ การตรวจสอบก็คือใช้สายโปรแกรมเสียบเข้าเครื่อง 3fgx แล้วเปิดโปรแกรมอ่านค่าค่าในเครื่องด้วยคอมพิวเตอร์ครับ ส่วนสายโปรแกรมนั้นผมมีขายเส้นละ 350 บาทพร้อมส่งให้ครับหากท่านไม่ซื้อสายก็ต้องให้ร้านเขาทำให้แต่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 200 บาทขึ้นไปต่อครั้งครับถ้าท่านคิดว่าท่านทำไม่ป็นผมจะรีโมทติดตั้งและบอกวิธีทำให้ครับไม่ยากเกินไปครับส่วนคู่มือเดี๋ยวดูให้ว่าจะใช้กับรุ่นไหได้บ้างรบกวนขอรูปเครื่อง ic 330 หน่อยก็ดีครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 27 ก.ค 57 [10:24]


ข้อความ 85 เปิดอ่าน : 7024
ถามครับ

ผมใช้ icom ic 3fgx เป็นหลักครับ ( โทน7ช่อง11 ) แล้วพอดีผมได้ icom ic 330มาใช้ ผมต้องเซ็ตค่ายังไงครับ ic 330 ถึงจะรับ-ส่ง กับ ic 3gfx ได้
โดยคุณ :   อา 27 ก.ค 57 [08:26]


ข้อความ 84 เปิดอ่าน : 7105
รบกวนขอคู่มือ icom ic-330 เครื่องแดงด้วยครับ ขอบคุณครับ
โดยคุณ : dramaz  ส 26 ก.ค 57 [11:03]


ข้อความ 83 เปิดอ่าน : 7909
รบกวนขอคู่มือ icom ic-228 ภาษาไทยครับ ขอยคุณมากๆครับ
โดยคุณ :   อา 13 ก.ค 57 [19:18]


ข้อความ 82 เปิดอ่าน : 7915
คู่มือไอคอมic998
โดยคุณ : วิทย์  อา 13 ก.ค 57 [16:58]


ข้อความ 81 เปิดอ่าน : 9215
ไม่มีข้อมูลครับผมหากมีข้อมูลจะมาบอกอีกครั้งครับ แต่เห็นเข้าบอกว่าให้เมมทับได้เลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 29 มิ.ย 57 [19:32]


ข้อความ 80 เปิดอ่าน : 9232
การรีเซ็ครุ่น 2 gxe ต้องทำอย่างไร
โดยคุณ :   อา 29 มิ.ย 57 [14:18]


ข้อความ 79 เปิดอ่าน : 10028
โดยคุณ :   ส 21 มิ.ย 57 [07:38]


ข้อความ 78 เปิดอ่าน : 11084
ICOM FNUV98หน้าตาเหมือนTYT TH F8 ลองดูที่กระทู้แรกครับ น่าจะเหมือนกันครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 09 มิ.ย 57 [19:23]


ข้อความ 77 เปิดอ่าน : 11084
ICOM FNUV98หน้าตาเหมือนTYT TH F8 ลองดูที่กระทู้แรกครับ น่าจะเหมือนกันครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 09 มิ.ย 57 [19:22]


ข้อความ 76 เปิดอ่าน : 11109
รบกวนขอคู่มือ ICOM FNUV98 ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดยคุณ :   จ 09 มิ.ย 57 [18:12]


ข้อความ 75 เปิดอ่าน : 11110
ส่งได้ใกล้ๆต้องเช๊คกำลังส่งครับ ลองเอาเครื่องวัดวัตต์หรือ SWR วัดกำลังส่งดูครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 09 มิ.ย 57 [18:05]


ข้อความ 74 เปิดอ่าน : 11137
Fujitel fb3 รับได้ไกล ส่งได้10เมตร ค่าoffset10.00แก้ยังไงครับ ช่วยหน่อยครับ
โดยคุณ :   จ 09 มิ.ย 57 [15:53]


ข้อความ 73 เปิดอ่าน : 11144
ขอคู่มือใช้งาน Hai Fai 950 ด้วยครับ
โดยคุณ : เลิศ  จ 09 มิ.ย 57 [15:20]


ข้อความ 72 เปิดอ่าน : 11150
ขอรบกวนคู่มือการใช้ i-com รุ่น UV-F9 เป็นภาษาไทยหน่อยครับ เป็นเครื่องจีน 2 ความถี่ครับ
โดยคุณ : บัณฑิต ฝ้ายตระกูล  จ 09 มิ.ย 57 [14:39]


ข้อความ 71 เปิดอ่าน : 11914
Spender DHS 7000H เครื่องรุ่นนี้ต้องใช้คอมโปรแกรมครับ ผมมีขาย350 บาทพร้อมส่ง EMSครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 01 มิ.ย 57 [16:54]


ข้อความ 70 เปิดอ่าน : 11928
จะตั้งช่องใหม่ครับ
โดยคุณ :   อา 01 มิ.ย 57 [14:09]


ข้อความ 69 เปิดอ่าน : 12331
เดี๋ยวหาให้ให้แล้วจะมาลงให้อีกที (ถ้าหาได้นะครับ)ว่าแต่ว่ามันเป็นอะไรต้องรีเซ็ทต์เครื่องครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พ 28 พ.ค 57 [07:48]


ข้อความ 68 เปิดอ่าน : 12349
วิธึรีเซ็ตวิทยุรุ่น Spender DHS 7000H ทำยังไงครับ
โดยคุณ : เอก  พ 28 พ.ค 57 [00:18]


ข้อความ 67 เปิดอ่าน : 12712
นั่งเล่นจนปวดหัวยังทำมะได้เลยเมมช่องยีังไงก็ไม่รู้ รบกวนด้วยนะคีรับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ :   ศ 23 พ.ค 57 [17:43]


ข้อความ 66 เปิดอ่าน : 12714
มารอดูด้วยครับ uv822 หาวิธีเมมช่องยังมะได้เลย
โดยคุณ :   ศ 23 พ.ค 57 [17:40]


ข้อความ 65 เปิดอ่าน : 12785
HAI FAI F-950 คู่มือรุ่นนี้จะเหมือนกับtyt th f5หรือไม่ก็spenderมีอยู่รุ่นนึงครับใช้เหมือนกันแต่จำรุ่นไม่ได้หากเจอแล้วจะมาลงให้นะครับส่วน ICOM IC-UV822ยังไม่เคยเล่นครับ ต้องขออภัยไม่รู้จริงๆครับหาได้ก็จะเอามาลงให้ครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 22 พ.ค 57 [22:40]


ข้อความ 64 เปิดอ่าน : 12813
สวัสดีครับ อยากทราบวิธีใช้ และจูน วิทยุสื่อสารรุ่น Icom IC-UV822(2 ความถี่ครับ)

พึ่งหัดเล่น ทำไม่เป็นเลยครับ คู่มือไม่มีครับผม ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ : สุรศักดิ์  พฤ 22 พ.ค 57 [14:37]


ข้อความ 63 เปิดอ่าน : 12868
มีคู่มือ HAI FAI F-950 มั๊ยครับ

โดยคุณ : มาร์ค  พ 21 พ.ค 57 [23:15]


ข้อความ 62 เปิดอ่าน : 14672
ตอบคุณ คูคอม ลองวิธีนี้ดูครับวิธีเปลี่ยนหน้าจอจาก CH-001 เป็น 144.000 หรือ แสดงทั้งความถี่ และช่องที่มุมจอ ทำดังนี้

ปิดเครื่องครับ

กดปุ่ม ^ แล้วเปิดเครื่อง จบ ลองดูครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 17 ม.ย 57 [18:47]


ข้อความ 61 เปิดอ่าน : 14864
คู่มืือ Kenwood UBZ-17 และ ICOM IC-4010 2 รุ่นนี้ไม่มีเลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 10 ม.ย 57 [19:57]


ข้อความ 60 เปิดอ่าน : 14907
หาคู่มืือ Kenwood UBZ-17 และ ICOM IC-4010 อยู่ครับ

ใครอยากแบ่งปันกันบ้างครับขอบคุณครับ
โดยคุณ : แพท  พฤ 10 ม.ย 57 [05:57]


ข้อความ 59 เปิดอ่าน : 15584
คับ
โดยคุณ : ครูคอม  จ 24 มี.ค 57 [21:41]


ข้อความ 58 เปิดอ่าน : 15637
เดี๋ยวได้วิธีตั้ง ch001แล้วจะมาแจ้งนะครับพอดีไม่มีเครื่องลองครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 23 มี.ค 57 [10:56]


ข้อความ 57 เปิดอ่าน : 15662
HAI FAI F910ตั้ง CH001 ยังไงคับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ : ครูคอม  อา 23 มี.ค 57 [00:39]


ข้อความ 56 เปิดอ่าน : 15663
HAI FAI F910

ตั้ง CH001 ยังไงคับ
โดยคุณ : ครูคอม  อา 23 มี.ค 57 [00:37]


ข้อความ 55 เปิดอ่าน : 16066

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 13 มี.ค 57 [15:26]


ข้อความ 54 เปิดอ่าน : 16075
การตั้งช่องความถี่ sd-94ih
โดยคุณ :   พฤ 13 มี.ค 57 [12:15]


ข้อความ 53 เปิดอ่าน : 16829
ถ้าใช่ตามนี้เลยครับ

F+1 ตั้งเสควส์F+2 ตั้งVOXF+3F+4 ตั้ง STEPF+5 ตั้ง DUP + - ต้องอยู่ในโหมดVFOF+6 ตั้งSCANF+7 ตั้งโทนทั้งรับและส่งF+8 ตั้งโทนส่งF+9เข้าเมนูกดดอกจันทร์ค้าง ล๊อคหน้าจอ ปลดล๊อคทำแบบเดิมเมนูที่1 ตั้งBEEPเมนูที่2 ตั้งไฟหน้าจอเมนูที่3 ตั้ง TOTเมนูที่4 ตั้งค่าSHIF ตั้งรีพีทเตอร์เมนูที่5 ไม่รู้ว่าอะไรเมนูที่6 VOLเมนูที่7 ตั้งค่า VOXเมนูที่8 ตั้งค่าความไว VOXเมนูที่9 ตั้งค่า SAVEเมนูที่10 ตั้งค่าสแกนเมนูที่11 ตั้งค่าสแกนเมนูที่12 KEY LOOKเมนูที่13 ตั้งค่าหน้าจอเวลาเปิดเครื่อง DCเมนูที่14 ตั้งค่าข้อความเวลาเปิดเครื่องเมนูที่15 ตั้งชื่อเมนูที่16เมนูที่17 ตั้ง VOICEกด F+V/M ตั้งค่ากำลังส่ง H L
โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 24 ก.พ 57 [13:19]


ข้อความ 52 เปิดอ่าน : 16830
หน้าตาเครื่องแบบนี้เปล่าครับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 24 ก.พ 57 [13:14]


ข้อความ 51 เปิดอ่าน : 16834
ขอคู่มือic270

โดยคุณ : Ad  จ 24 ก.พ 57 [12:13]


ข้อความ 50 เปิดอ่าน : 17656
ตาม google เลยครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 02 ก.พ 57 [20:39]


ข้อความ 49 เปิดอ่าน : 17665
มีโปรแกรมไหมคับเครื่องแดงtyt9000โหลดได้ที่ไหนคับ

โดยคุณ :   อา 02 ก.พ 57 [18:03]


ข้อความ 48 เปิดอ่าน : 17728
วิธีการตั้งช่องของtyt9000เครื่องแดง ดูในคู่มือแล้วหาไม่เจอครับ มันเป็นภาษาอังกฤษครับ อ่านไม่ค่อยออกครับ ขออภัยด้วยครับ ผมตั้งผ่านโปรแกรมครับ ง่ายสุดจริงๆโดยคุณ :   สมาชิก189 ส 01 ก.พ 57 [11:46]


ข้อความ 47 เปิดอ่าน : 17728
คู่มือของ MS MARSHALรุ่นMS-8

ไม่มีเลยครับ หากมีแล้วจะนำมาลงไว้ให้นะครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 ส 01 ก.พ 57 [11:45]


ข้อความ 46 เปิดอ่าน : 17730
วิธีการตั้งช่องของtyt9000เครื่องแดง ดูในคู่มือแล้วหาไม่เจอครับ มันเป็นภาษาอังกฤษครับ อ่านไม่ค่อยออกครับ ขออภัยด้วยครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 ส 01 ก.พ 57 [11:39]


ข้อความ 45 เปิดอ่าน : 17734
รบกวนขอคู่มือของ MS MARSHALรุ่นMS-8 ครับ ผมหาในเน็ตไม่เจอเลยครับ

ขอบคุณล่วงหน้าอย่างสูงครับ
โดยคุณ : k   ส 01 ก.พ 57 [10:30]


ข้อความ 44 เปิดอ่าน : 17752
ตัวนีผมใช้ตั้งผ่านโปรแกรมครับสามารถเปิดแบนด์ได้ด้วยนะครับโดยผ่านโปรแกรมคอมฯแต่ถ้าจะเอาแบบเป็นคู่มือพรุ่งนี้ไปที่ทำงานแล้วจะดูให้ครับ เครื่องกับคู่มืออยู่ที่ทำงาน
โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 31 ม.ค 57 [22:20]


ข้อความ 43 เปิดอ่าน : 17772
ขอวิธีการตั้งช่องของtyt9000เครื่องแดงหน่อยคับ
โดยคุณ : หน่อย ปืนโต  ศ 31 ม.ค 57 [21:02]


ข้อความ 42 เปิดอ่าน : 18690
F+1 ตั้งเสควส์

F+2 ตั้งVOX

F+3

F+4 ตั้ง STEP

F+5 ตั้ง DUP + - ต้องอยู่ในโหมดVFO

F+6 ตั้งSCAN

F+7 ตั้งโทนทั้งรับและส่ง

F+8 ตั้งโทนส่ง

F+9เข้าเมนู

กดดอกจันทร์ค้าง ล๊อคหน้าจอ ปลดล๊อคทำแบบเดิม

เมนูที่1 ตั้งBEEP

เมนูที่2 ตั้งไฟหน้าจอ

เมนูที่3 ตั้ง TOT

เมนูที่4 ตั้งค่าSHIF ตั้งรีพีทเตอร์

เมนูที่5 ไม่รู้ว่าอะไร

เมนูที่6 VOL

เมนูที่7 ตั้งค่า VOX

เมนูที่8 ตั้งค่าความไว VOX

เมนูที่9 ตั้งค่า SAVE

เมนูที่10 ตั้งค่าสแกน

เมนูที่11 ตั้งค่าสแกน

เมนูที่12 KEY LOOK

เมนูที่13 ตั้งค่าหน้าจอเวลาเปิดเครื่อง DC

เมนูที่14 ตั้งค่าข้อความเวลาเปิดเครื่อง

เมนูที่15 ตั้งชื่อ

เมนูที่16

เมนูที่17 ตั้ง VOICE

กด F+V/M ตั้งค่ากำลังส่ง H L
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 12 ม.ค 57 [17:32]คลิ๊กดูข้อความล่าสุดด้านบน


ตุลาคม
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ข้อความ
โดยคุณ
  
เลือกไฟล์ภาพ
ตำแหน่งวางภาพ          
ชื่อภาพ
 
คลิ๊กดูข้อความล่าสุดด้านบน
:: กลับหน้าแรก ::