วิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร วิทยุรับส่ง วิทยุสมัครเล่น

รวมคู่มือการใช้งานวิทยุสื่อสาร หลายรุ่นและจะทยอยลงเพิ่มเรื่อยๆหากได้มาเพิ่มครับ
กระทู้ ประกาศ : 6741  เปิดอ่าน : 62932
รวมคู่มือการใช้งานวิทยุสื่อสาร หลายรุ่นและจะทยอยลงเพิ่มเรื่อยๆหากได้มาเพิ่มครับ

1. IC-UV95

วิทยุสื่อสาร

2.TYT TH-F8

คู่มือ TYT รุ่น TH-F8

การตั้งช่องความถี่

กดปุ่ม EXIT ให้เป็นตั้งช่องแบบ menual ( สังเกตจะไม่มีตัวเลขช่อง ต่อท้ายความถี่ เลข 3 หลัก ) ถ้ากดอีกครั้งจะเป็นแบบ ตั้งช่องไว้

- กดหมายเลขความถี่ที่ต้องการ 6 หลัก เรียบร้อยแล้วทำการบันทึกช่องโดย กด F แล้วกด EXIT แล้วกด ลูกศร ขึ้น หรือ ลง เลือกช่องที่ต้องการบันทึกตัวเลขช่องจะกระพริบแล้วให้กด EXIT อีกครั้งเพื่อยืนยันการบันทึกช่อง เป็นอันเสร็จ ( บันทึกช่องได้เป็นร้อยช่องเลย )เมนูต่างๆ ให้กด F

จะโชว์ MENU ให้กด ลูกศร ขึ้น ลง เลือกเมนู ( กด F ทุกครั้งเมื่อต้องการเลือกเมนูย่อย กด EXIT เมื่อกลับสู่ เมนูหลัก )

- 01 = SCAN เป็นการสแกนช่องจะทำงานต่อเมื่อกด F อีกครั้งสังเกตุการสแกน

- 02 = TX.SEL

จะมีให้เลือก EDIT คือ ถ้าสมมุติ กดเลือกช่อง A ถ้ากดคีย์ก็จะส่งช่องที่เลือก ถ้าเลือกช่อง B กดคีย์ก็จะส่งช่อง B เท่านั้น

BUSY คือ ถ้าสมมุติ กดเลือกช่อง A ถ้ามีช่องไหนเรียกเข้ามา ( A หรือ B ) ถ้าเรากดคีย์จะส่งช่องนั้น ถึงแม้เราจะเลือกช่องที่ต้องการแล้วก็ตาม

- 03 = VOX เป็นการเลือกความไวการใช้งานแบบไมค์ VOX มีหลายระดับ 1-8

- 04 = POW เป็นการเลือกความแรง high และ low

- 05 = SQL คือ SQL level setting 0-9 ปรับ สเกล

- 06 = D.WAIT คือ Dual Wait / Standby มี ON/OFF ประมาณว่าเมื่อเปิดใช้งาน ถ้ามีการเรียกมาจากช่องไหนกดคีย์จะส่งช่องนั้นเลย แจ๋วมาก ( ใช้ร่วมกับข้อ 16 ถ้าโชว์หน้าจอตรงบนความถี่ D เป็นว่าถ้าช่องไหนเรียกเรากดคีย์จะตอบช่องนั้น ถ้าเป็น DS ถ้ามีเรียกช่องไหนก็ตามถ้าเรากดคีย์ก็จะส่งเฉพาะที่เราเลือก A/B เท่านั้น )

- 07 = LED คือ คำสั่งเปิดไฟหน้าจอ มี ON เปิดสว่างตลอด AUTO จะสว่างเมื่อเครื่องดัง หรือกด OFF ปิดไฟ

- 08 = LIGHT คือการเลือกสีไฟLED หน้าจอ มีสามสี

- 09 = BEEP คือการเลือกเสียงบี๊บปุ่มกด ON/OFF

- 10 = ANI คือ Automatic Number Ldentity มี ON/OFF

- 11 = TOT คือ Transmitter Time-Out Timer มี OFF/30/60/...../270/

- 12 = BCLO คือ Busy Channel Lock-Out

- 13 = VOX.SU คือ คำสั่งเปิดปิดไมค์ VOX มี ON/OFF ประสานกับการตั้ง ข้อ 3

- 14 = ROGER คือ คำสั่งเปิดปิด คีย์โทน

- 15 = DW คือ Dual Watch/Monitor

- 16 = RX.SAV คือ Receive Saver

- 17 = SCAN.S คือ Scan Mode

- 18 = AUTOLK คือ ตั้งปิดปิดล๊อกเครื่องอัตโนมัติ

- 19 = VOICE คือ คำสั่งเปิดปิดเสียงพูดคำสั่งต่างๆ

- 20 = OPNSET คือ Power-on Display เลือก DC เวลาเปิดเครื่องจะบอกโวลต์

ก่อน เลือก MSG เวลาเปิดเครื่องจะโชว์ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อ 22

- 21 = DC คือ Battery Power Voltage

- 22 = MSGSET คือ Power-on Message ร่วมกับ ข้อ 20

- 23 = OFFSET คือ คำสั่งเปิดปิด แสดงชื่อช่องความถี่ ใช้ร่วมกับ ข้อ 24

- 24 = CHNAME คือ เลือกตั้งชื่อแทนตัวเลขความถี่ แต่ละช่อง

- 25 = C-CDC คือ เข้าโทน TX/RX Tone coder

- 26 = R-CDC คือ เข้าโทน RX Tone coder

- 27 = T-CDC คือ เข้าโทน TX Tone coder

- 28 = S-D คือ คำสั่งรีพีสเตอร์ Shift Direction เลือก + - หรือ OFF ( จะเลือกตั้งค่าได้ต้องอยู่ในโหมดที่ไม่ใช่ช่องที่บันทึกไว้ )ถ้าตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ก็บันทึกช่องไว้ได้เลย

- 29 = STEP คือ เลือก สเต็บความถี่

- 30 = N/W คือ Wide/Narrow Band

- 31 = SEEK 67.0 คือ CTCSS Scanning

- 32 = SEEK D023N คือ DCS Scanning3.คู่มือการใช้เครื่อง ยี่ห้อ S-CORP NP-5กดปุ่ม FUNCTION [F] + กดเลข 1 เปลี่ยนช่องความถี่เป็นช่อง CH

การตั้งช่อง ctcss (ตั้งโทน)

กด F+2 หน้าจอจะขึ้น QT ตามด้วย F+3 แล้วกด Aหรือ B เพื่อเลือกค่าโทน เมื่อได้แล้ว กด C กดD แล้วกด E (ปุ่มสีส้ม)เพื่อออกจากระบบ

การปลด ctcss (ปลดโทน)

กด F+2 หน้าจอจะขึ้น QT ตามด้วย F+3 กด C กดD แล้วกด E (ปุ่มสีส้ม)เพื่อออกจากระบบ

การเช็คช่องโทนที่ใช้งาน

กด F+3 หากเข้าโทนไว้ ค่าโทนที่ตั้งไว้จะโชว์แต่ถ้าไม่มี จะโชว์ว่า NONE จากนั้นกด E

เพื่อออก

เปิด-ปิดเสียงพูด กด F+5

ตั้งกำลังส่ง กด F+0

การล๊อคหน้าจอ กดF+*

การสแกน กดF+D เป็นการสแกนช่องหลัก

การเตือนแบตฯอ่อน ถ้าเปิดเสียงพูดของเครื่องไว้ เครื่องวิทยุจะพูดบอกเลยว่าแบตฯออ่นแล้วเครื่องจะปิดเองเลยครับ4.ICOM V-68 (คร่าวๆนะครับ)

คู่มือ Icom V68

IC-V68

การบันทึกช่องความถี่

1.เลือกช่องความถี่ที่ว่าง

2.ตัวเลข ความถี่กระพริบ (ใส่ความถี่ที่ต้องการ)

3.กด FUNC พร้อม ดอกจัน *

4.เสร็จการปลดล็อด

กด FUNC กด Aเปลี่ยนช่อง ความถี่

1.กด ดอกจัน * เลื่อนหน้า

2.กด ชาร์ด # เลื่อนหลังมีอีก 1 การใช้งานที่หาได้ค่ะ (รู้สึกว่ารุ่นนี้จะไม่มีคู่มือภาษาไทย)***การบันทึกช่องความจำ***

1.กดเลือกไปที่ช่องที่ต้องการบันทึก(ตัวเลขช่อง ตัวเล็กหน้าตัวเลขความถี่)

2.เลือกความที่ที่ต้องการบันทึก

3.กดฟังชั่น(ใต้คีย์)ค้างไว้ แล้วกด * ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียง ติ๊ดๆ เป็นการบันทึกช่องความจำ

เป็นอันเสร็จการบันทึก

แต่ตอนนี้จะไม่สามารถกดคีย์ส่งได้(คีย์มารยาท)ในขณะที่เครื่องรับอยู่(ไฟเขียวติด)แก้ไขได้โดย***การยกเลิกคีย์มารยาท***

เลือกช่องที่จะทำการยกเลิกคีย์มารยาท

1.กดฟั่งชั่นค้างไว้ แล้วกด 8 เข้าโหมดเซท

2.กด * ไปสองครั้ง หน้าจอจะขึ้น tc ปรกติจะ on อยู่ ให้บิดลูกบิดเป็น off

3.กดคีย์ เพื่อออกจากโหมดเซท กลับมาหน้าจอตัวเลขความถี่

4.กดฟังชั่นค้างไว้ แล้วกด * จะกว่าจะได้ยินเสียงติ๊ดๆ เป็นการบันทึกการเซทหมายเหตุ

การยกเลิกคีย์มารยาท ต้องทำทีละช่องและบันทึกลงช่องใครช่องมัน***การลบช่องความจำ***

1.เลือกช่องที่ต้องการลบ

2.กดฟั่งชั่นค้างไว้ แล้วกด # จนกว่าจะได้นินเสียง ติ๊ด

เป็นการเสร็จการลบช่องความจำ***การเข้าโหมดโชว์หมายเลขช่องอย่างเดียว***

ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่ได้

ก่อนจะเข้าโหมดนี้ให้บันทึกความถี่ที่ต้องการใช้งานลงช่องความจำ ให้เรียบร้อยก่อน

1.ปิดเครื่อง

2.กดฟังชั่นค้างไว้แล้วกด A ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง

3.หน้าจอจะขึ้น c

4.กดเลข 1 2 3 4

5.หน้าจอจะขึ้น ch01

6.กดฟังชั่นค้างไว้แล้วกด 6 เพื่อกลับหัวหน้าจอ

สำหรับไว้ดูเวลาเอาเครื่องเหน็บเข็มขัด ตัวเลขจะได้ไม่กลับหัว***การออกจากโหมดโชว์โชว์หมายเลขช่องอย่างเดียว***

1.ปิดเครื่อง

2.กดฟังชั่นค้างไว้ + กด A ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง

3.หน้าจอจะขึ้น c

4.กดเลข 1 2 3 45.คู่มือการใช้ ICOM IC - X3

1. การตั้งความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 1 หน้าจอจะขึ้นเลข 6 หลัก

- กดF กด 1 ครั้งที่ 2 เป็นการซ่อนช่องความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 3 แสดงช่องความถี่ที่ตั้งไว้

- กดตัวเลขความถี่ที่ต้องการโดยกดตัวเลขหรือกดปุ่ม A หรือ B

- กด # ให้หมายเลขช่องความถี่กระพริบเลือกช่องที่ต้องการตั้ง โดย กดปุ่ม A หรือ B

เช่น 01.........02.......03.......04........แล้วกด C เลขช่องจะหายไป

- แล้ว- กดF กด 1 ครั้งที่ 1 หน้าจอจะขึ้นเลข 6 หลัก

- กดF กด 1 ครั้งที่ 2 เป็นการซ่อนช่องความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 3 แสดงช่องความถี่ที่ตั้งไว้

- กด EXT ออก

2. การสแกนช่องความถี่

- ต้องอยู่ในโหมดช่องความถี่

- กด F กด D หรือ C

- หยุดสแกน กด EXT ออก หรือ กด PTT กด D หรือ C

3. สแกนความถี่

- ต้องอยู่ในโหมด VFO ( กดF กด 1 ไปเรื่อย ๆ จนเข้าโหมด )

- กด F กด D หรือ C

- หยุดสแกน กด EXT ออก หรือ กด PTT กด D หรือ C

4. การตั้ง STEEP

- ต้องอยู่ในโหมด VFO ( กดF กด 1 ไปเรื่อย ๆ จนเข้าโหมด )

- กด F กด 4 แล้วกด 4 ซ้ำไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือก ค่า STEEP เช่น 5....10....12.5....25

- กด EXT ออก

5. ปิดเปิดเสียง BEEP

- กด F กด 5 ยกเลิก ทำซ้ำ

6. การเลี่ยนช่อง

- กด A หรือ B

7. การตั้งคากำลังส่ง H / L

- กด F กด C

8. การล๊อคเครื่อง

- กด F กด * จอจะปรากฏรูปกุญแจ

- ยกเลิกทำซ้ำ

9. การตั้งช่อง DUPLEX ( รีพีทเตอร์ )

- ตั้งช่องความถี่รับ ( ดูการตั้งตามข้อ 1 )

- กด F กด 7

- ตั้งค่า OFFSET ( ค่าต่างของความถี่ รับ – ส่ง ) โดยกดที่แป้นตัวเลข

- กด F กด 6 เลือก DUPLEX + - ( จะปรากฏเครื่องหมาย + - ด้านล่างจอ

- กด F กด # กด C เพื่อบันทึกช่อง

- กดF กด 1 ครั้งที่ 1 หน้าจอจะขึ้นเลข 6 หลัก

- กดF กด 1 ครั้งที่ 2 เป็นการซ่อนช่องความถี่

- กดF กด 1 ครั้งที่ 3 แสดงช่องความถี่ที่ตั้งไว้

................... จบ ..................โดยคุณ : บัญชา  พ 08 พ.ค 56 [12:38]


แสดงความคิดเห็น

Page :   [3]  2  1

ข้อความ 219 เปิดอ่าน : 833
หวัดดีครับอยากได้คู่มือ I com 270ครับ
โดยคุณ :   อา 22 พ.ย 58 [22:38]


ข้อความ 218 เปิดอ่าน : 834
อยากได้คู่มือ I com 270ครับ
โดยคุณ :   อา 22 พ.ย 58 [22:32]


ข้อความ 217 เปิดอ่าน : 2326
โดยคุณ :   อ 10 พ.ย 58 [08:37]


ข้อความ 216 เปิดอ่าน : 2326
โดยคุณ :   อ 10 พ.ย 58 [08:37]


ข้อความ 215 เปิดอ่าน : 4620
ผมอยากรู้การตั้ง รุ่น FNUV97 มีใครพอจะแนะนำหน่อยมั้ยคับ
โดยคุณ : ส.เทพ  พ 21 ต.ค 58 [15:59]


ข้อความ 214 เปิดอ่าน : 4763
หรือ ท่านใด มีข้อมูลคู่มือ ic 2000 อยู่แล้ว ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
โดยคุณ :   อ 20 ต.ค 58 [14:06]


ข้อความ 213 เปิดอ่าน : 4764
ขอความกรุณา ส่งคู่มือ icom ic 2000 ไปที่ plan_metro6@hotmail.com

จักขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ รบกวนด้วยนะครับ
โดยคุณ : แสน  อ 20 ต.ค 58 [14:04]


ข้อความ 212 เปิดอ่าน : 5938
ปกติผมใช้ตั้งโดยผ่านสายโปรแกรมที่ผมขายอยู่ครับ เลยกดหน้าเครื่องไม่เป็นเลยครับ

ขออภัย
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 08 ต.ค 58 [22:00]


ข้อความ 211 เปิดอ่าน : 5979
ขอวิธีตั้งDUPLEX เครื่องtyt th-9000เครื่องดำหน่อยค่ะ
โดยคุณ : ธิดารัตน์  พฤ 08 ต.ค 58 [16:21]


ข้อความ 210 เปิดอ่าน : 7995
ขอคู่มือการใช้งานของicom ic uv57หน่อยครับ ถ้าพี่มี ขอบคุณครับ
โดยคุณ : สงวน   พฤ 17 ก.ย 58 [03:13]


ข้อความ 209 เปิดอ่าน : 8251
ขอปิดกระทู้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีข้อมูลการใช้เครื่องรุ่นต่างเข้ามาเลยครับ เลยไม่สามารถแจ้งท่านที่เครื่องมีปัญหาได้ ต้องขออภัยมา ณ.ที่นี้ครับ ขอบคุณครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อ 15 ก.ย 58 [10:07]


ข้อความ 208 เปิดอ่าน : 8316
โดยคุณ :   จ 14 ก.ย 58 [18:45]


ข้อความ 207 เปิดอ่าน : 9162
รบกวนขอทราบมีคู่มือ icon uv 97t (การตั้งความถี่) อย่างละเอียดหรือเปล่าครับถ้าหากมีขอความกรุณาช่วยส่งทางอีเมล์ได้มั้ยครับ somchai-ji@hotmail.com ขอบคุณครับ
โดยคุณ : สมชายจิวะวัฒนาวนิช 0818501144  จ 07 ก.ย 58 [02:40]


ข้อความ 206 เปิดอ่าน : 9480
วิทยุสื่อสารรุ่น ms 7 ms8 ฟัง ระบบ fm กดอะไร ใครรู้บ้างช่วยบอกหน่อย จร้า

โดยคุณ : พิม  พฤ 03 ก.ย 58 [17:32]


ข้อความ 205 เปิดอ่าน : 11442
ผมมีปัญหาคับ ic-270 มีปัญหาเรื่องเปิดเครื่องปับกดคีแล้วมันจะดังเหมือนเสียงโทรสับทำไงถึงจะหายคับ
โดยคุณ :   อา 16 ส.ค 58 [07:45]


ข้อความ 204 เปิดอ่าน : 11517
รีเซ็ทเครื่อง ic 240e ปัญหาคือส่งออกไม่ได้ไฟไม่แดง ทำไงครับขอคำตอบหน่อย
โดยคุณ :   ส 15 ส.ค 58 [16:56]


ข้อความ 203 เปิดอ่าน : 11575
การลงโปรแกรมไม่ยากครับ ติดต่อร้านที่ท่านซื้อมาครับจะซื้อสายหรือเครื่องครับจะดีกว่าครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 14 ส.ค 58 [23:01]


ข้อความ 202 เปิดอ่าน : 11594
อยากได้คู่มือลงโปรแกรมGP300Gไครมีบ้างครับ
โดยคุณ :   ศ 14 ส.ค 58 [20:19]


ข้อความ 201 เปิดอ่าน : 14715
ขอคู่มือ02nหน่อยน่ะครับขอบคุณครับ
โดยคุณ :   พ 15 ก.ค 58 [16:01]


ข้อความ 200 เปิดอ่าน : 15437
ตอบทางลายแล้วครับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 09 ก.ค 58 [09:20]


ข้อความ 199 เปิดอ่าน : 15459
ท่านใดพอจะมีคู่มือ icom ic-92 บ้างไหม พอดีผมไปรีเซ็ตเครื่อง หน้าจอเลยแสดงคลื่นความถี่ คือผมอยากให้กลับไปแสดง ch
โดยคุณ : ณัฐ  พ 08 ก.ค 58 [23:15]


ข้อความ 198 เปิดอ่าน : 15821
ลงรูปให้ดูหน่อยครับว่าหน้าตาเป็นยังไงครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 06 ก.ค 58 [10:11]


ข้อความ 197 เปิดอ่าน : 15821
รุ่นนี้หาข้อมูลยากครับผมก็ไม่เคยเล่นเลยและไม่เคยจับต้องเลยครับ ทำให้ไม่สามารถมีข้อมูลให้เลยครับท่านหากเจอที่ไผนจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 06 ก.ค 58 [10:05]


ข้อความ 196 เปิดอ่าน : 15826
กราบคุณท่านที่เคารพขอความกรุณาชี้แจงการใช้งานของ KENWOOD Ksc-204 ครับ เสาะหาทุกโพสต์ไม่มีเลย การาบสาธุครับ ช่วยเหลือด้วยครับ...
โดยคุณ : ชุมพล บุญเหมย  จ 06 ก.ค 58 [08:42]


ข้อความ 195 เปิดอ่าน : 15912
คู่มือms7ไม่มีครับ

gp88ใส่รหัสแบบไหนครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 05 ก.ค 58 [12:00]


ข้อความ 194 เปิดอ่าน : 15918
ใครพอจะทราบคีย์

GP-88 บ้างคับ

ของผมมันให้ใส่รหัส 4 หลัก
โดยคุณ :   อา 05 ก.ค 58 [11:40]


ข้อความ 193 เปิดอ่าน : 16173
ขอสำเนาคู่มือ MS matshail MS-7 ครับ ขอคุณครับ
โดยคุณ : วิชัย  ศ 03 ก.ค 58 [06:50]


ข้อความ 192 เปิดอ่าน : 16173
ขอสำเนาคู่มือ MS matshail MS-7 ครับ ขอคุณครับ
โดยคุณ : วิชัย  ศ 03 ก.ค 58 [06:48]


ข้อความ 191 เปิดอ่าน : 16917
คู่มือเคนวูด ไม่มีเลยครับ

การรีเซ็ตท์

https://www.youtube.com/watch?v=UgR3Uyn7PDY
โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 26 มิ.ย 58 [13:34]


ข้อความ 190 เปิดอ่าน : 16928
รีเซ็ตic240e

โดยคุณ :   ศ 26 มิ.ย 58 [11:30]


ข้อความ 189 เปิดอ่าน : 17865
ขอคู่มือเคนวูดtk708หน่อยครับขอบคุณล่วงกน้าครับ
โดยคุณ : จตุพร คนศรีเกษ  พ 17 มิ.ย 58 [00:21]


ข้อความ 188 เปิดอ่าน : 17865
ขอคู่มือเคนวูดtk708หน่อยครับขอบคุณล่วงกน้าครับ
โดยคุณ : จตุพร คนศรีเกษ  พ 17 มิ.ย 58 [00:21]


ข้อความ 187 เปิดอ่าน : 17955
ไม่มีเลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 15 มิ.ย 58 [23:31]


ข้อความ 186 เปิดอ่าน : 17969
มี Space เครื่องวิทยุสื่อสาร Icom รุ่น Ic - 270 ( จีน ) ขอรับการสนับสนุนหน่อยครับ ต้องการใช้อย่างแรง
โดยคุณ : TR. ครับผม  จ 15 มิ.ย 58 [17:28]


ข้อความ 185 เปิดอ่าน : 19512
ตั้งช่องicom uv95ไม่ได้ครับโดยคุณ :   ศ 29 พ.ค 58 [13:03]


ข้อความ 184 เปิดอ่าน : 19738
พี่ครับผมอยากสอบถามเรื่องความหมาย ของ ตัวย่อฟังชั่นต่างๆบนจอ icom ic300s จีนครับสีดำ ครับ ผมเพิ่งหัดเล่นครับขอบคุณครับ เกรงจัยพี่ๆจัง แต่ผมงงมากเลยครับ ว่าในแต่ละฟังชั่นนั้นๆ เราจะรู้ความหมายของตวย่อทั้งหมดได้อย่างไรครัช ผใแค่อยากจะลองไช้ประโยชน์จากฟังชั่นต่างๆไห้มากที่สุดครับ
โดยคุณ : basvpd09  พ 27 พ.ค 58 [00:23]


ข้อความ 183 เปิดอ่าน : 21073
ใช้icom 3fgs เครื่องรุ่นนี้ไม่มีอะไรมากครับ เป๊็นเครื่องสังเคราะห์ความถี่ การใช้คือ เราต้องไปตั้งหน้าที่การทำงานของปุ่มทั้งหมดก่อน(หากเราจะเป็นหน้าที่ปุ่มกดนะครับ) โดยปกติ จะตั้งหน้าที่ให้อยู่แล้วแต่จะทำหน้าที่อะไรต้องใช้สายโปรแกรมเปิดดูในคอมครับว่าต้องอะไรไว้บ้างถึงจะทราบหรือไม่ก็ลองกดดูที่ปุ่มpo p1 p2 p3 ว่าตั้งอะไรไว้บ้างเท่านั้นครับก็จะทราบ สายโปรแกรมผมมีขายชุดละ350บาทพร้อมส่งems สนใจติดต่อ 084 6699588บัญชา hs1gzd

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 11 พ.ค 58 [09:25]


ข้อความ 182 เปิดอ่าน : 21076
อยากได้คู่มือการใช้icom 3fgsขอบคุณครับ
โดยคุณ : จตุพร  จ 11 พ.ค 58 [08:43]


ข้อความ 181 เปิดอ่าน : 21270
ขอวิธีการตั้งช่องความถี่วิทยุสื่อสาร อลิงโก้ รุ่น DJ-17V ภาษาไทยครับ
โดยคุณ : คนเหนือ  ศ 08 พ.ค 58 [16:18]


ข้อความ 180 เปิดอ่าน : 21751
ต้องตั้งใหม่ครับทีละช่องครับจนครบ 80ช่องครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 03 พ.ค 58 [09:01]


ข้อความ 179 เปิดอ่าน : 21770
ท่านผู้รู้ครับ...ผมอยาก reset cpu IC 240E จีน 245 ครับ

คือแบบ ผมลบช่องแล้วเอาคืนไม่เปนครับ ช่อง 1 กับ 80 หายครับ

ได้โปรดแนะนำผมหน่อยครับ....ขอบคุณมากครับ
โดยคุณ : หางอึ่ง  ส 02 พ.ค 58 [23:40]


ข้อความ 178 เปิดอ่าน : 22064
มีicom950ใมครับ
โดยคุณ : วิรุจ  พ 29 ม.ย 58 [20:58]


ข้อความ 177 เปิดอ่าน : 22442
ขอวิธีการตั้งช่องความถี่ของ baofeng uv-3r ครับผม ขอบคุณครับ
โดยคุณ : banglan18  ส 25 ม.ย 58 [18:23]


ข้อความ 176 เปิดอ่าน : 22508
ไม่มีเลยครับ

ขอยกเลิกกระทู้นี้นะครับเพราะผมไม่ได้เก่งทุกรุ่นหรือทราบทุกรุ่นครับ จึงอยากให้ท่านลองหาในเน๊ตท์กันดูก่อนครับ ขอบคุณครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 24 ม.ย 58 [23:39]


ข้อความ 175 เปิดอ่าน : 22709
มีคู่มือic-2320H ไหมครับพี่ๆ

โดยคุณ :   พฤ 23 ม.ย 58 [00:12]


ข้อความ 174 เปิดอ่าน : 22785
ขอยกเลิกกระทู้นี้นะครับเพราะผมไม่ได้เก่งทุกรุ่นหรือทราบทุกรุ่นครับ จึงอยากให้ท่านลองหาในเน๊ตท์กันดูก่อนครับ ขอบคุณครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พ 22 ม.ย 58 [12:38]


ข้อความ 173 เปิดอ่าน : 22801
โดยคุณ :   พ 22 ม.ย 58 [09:46]


ข้อความ 172 เปิดอ่าน : 22990
โดยคุณ :   จ 20 ม.ย 58 [12:28]


ข้อความ 171 เปิดอ่าน : 23093
ไม่ทราบจริงๆครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 ส 18 ม.ย 58 [23:57]


ข้อความ 170 เปิดอ่าน : 23108
วิธี reset ทราบเลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 ส 18 ม.ย 58 [20:48]


ข้อความ 169 เปิดอ่าน : 23158
รบกวนขอวิธีเรเซ็ตicom ic330ด้วยครับผมซื้อต่อเขามารับ/ส่งไม่ใด้เลยครับ ขอบคุณครับ
โดยคุณ :   ส 18 ม.ย 58 [12:16]


ข้อความ 168 เปิดอ่าน : 23177
คร่าวๆนะครับF+1 ตั้วสเควส์F+2 ตั้งกำลังส่งF+3 ตั้งสแกนF+4 ตั้งระยะห่างของความถี่F+5 -F+6 -f+7 ตั้งโทนF+8 -F+9 เข้าเมนูกดF ค้างล๊อคปุ่มกดหน้าจอ กดซ้ำอีกที ปลดล๊อคV/Mการเข้าโหมดเมมโมรี่และเข้าโหมด VFO ประมาณนี้ครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 ส 18 ม.ย 58 [07:53]


ข้อความ 167 เปิดอ่าน : 23198
รบกวนขอคู่มือหรือวิธีตั้งค่า icom.ic330 ด้วยครับขอบคุณครับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   ศ 17 ม.ย 58 [23:52]


ข้อความ 166 เปิดอ่าน : 23600
อยากทราบวิธีตั้งต่าic330ครับ
โดยคุณ :   อา 12 ม.ย 58 [15:14]


ข้อความ 165 เปิดอ่าน : 23600
อยากทราบวิธีตั้งต่าic330ครับ
โดยคุณ :   อา 12 ม.ย 58 [15:14]


ข้อความ 164 เปิดอ่าน : 23664
ROGER A-181 รุ่นนี้ไม่มีเลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 ส 11 ม.ย 58 [18:13]


ข้อความ 163 เปิดอ่าน : 23719
ขอคู่มือการใช้ROGER A-181
โดยคุณ :   ศ 10 ม.ย 58 [22:03]


ข้อความ 162 เปิดอ่าน : 23720
ขอวิธีการตั้ง ROGER A-181หน่อยครับ

โดยคุณ : ศราวุธ. หอมทรัพย์  ศ 10 ม.ย 58 [22:00]


ข้อความ 161 เปิดอ่าน : 24536
ทำไมถึงจะรีเซ็ทมันหล่ะครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 02 ม.ย 58 [00:27]


ข้อความ 160 เปิดอ่าน : 24576
รบกวนท่านสมาชิกผู้ทรงคุณวุติ กระผมจะขอทราบวิธีการรีเซ็ตตั้งค่าโรงงาน วิทยุสือสาร icom รุ่น ic 290 แดง หน่อยครับ รบกวนด้วยครับ และขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับท่านผู้ใจดีที่บอกวิธีการให้กระผมนะครับ
โดยคุณ : mk 7  พ 01 ม.ย 58 [15:40]


ข้อความ 159 เปิดอ่าน : 25531
ไฟหน้าจอไม่ดับทำงัยคับ
โดยคุณ :   อา 22 มี.ค 58 [11:44]


ข้อความ 158 เปิดอ่าน : 29584
Gp388 Motorola มีมัยคับ
โดยคุณ :   อ 03 ก.พ 58 [20:36]


ข้อความ 157 เปิดอ่าน : 30388
เอาใหม่ GP88 เครื่องจีนใช่เปล่าครับตอนแรกนึกว่าเครื่องGP88 ที่หน้าตาเหมือนGP300 น่ะครับ

ถ่ายรูปเครื่องให้ดูหน่อยครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 25 ม.ค 58 [19:02]


ข้อความ 156 เปิดอ่าน : 30389
ตอบข้อความที่ 155 ครับ

ไม่ทราบจริงๆครับ ตัวนี้ต้องใช้โปรแกรมมั่งครับในการตั้งค่า
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 25 ม.ค 58 [19:00]


ข้อความ 155 เปิดอ่าน : 30406
พี่ครับ พี่มีวิธีการปรับ steb ของวิทยุ motorola gp88 ไหมครับ คือว่าของผม มันลงแต่หลักสิบอ่ะครับ แบบว่า กด 155.555 มันก็จะกลายเป็น 155.550 ครับ รบกวนด้วยนะครับ
โดยคุณ : นิรนาม  อา 25 ม.ค 58 [15:37]


ข้อความ 154 เปิดอ่าน : 32689
สวิทธิ์เสียเปล่าครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 26 ธ.ค 57 [16:05]


ข้อความ 153 เปิดอ่าน : 32704
กดที่ปุ่มใต้คีย์อะครับ ธรรมดามันจะดังแชกๆ แต่นี่ไม่ดังครับขึ้นแต่ไฟหน้าจอครับ
โดยคุณ : อาสากู้ภัยสว่าง  ศ 26 ธ.ค 57 [12:35]


ข้อความ 152 เปิดอ่าน : 32708
ปุ่มใต้คีย์อะครับ กดไปมันไม่ดังแชกๆอะครับขึ้นแต่ไฟหน้าจอ ตั้งSQLไว้ระดับ 5 ครับ
โดยคุณ : อาสากู้ภัยสว่าง  ศ 26 ธ.ค 57 [11:40]


ข้อความ 151 เปิดอ่าน : 32714
ic-91AD กดปุ่ม SQL มัยไม่ดัง

ไม่ดังแบบไหนครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 26 ธ.ค 57 [10:55]


ข้อความ 150 เปิดอ่าน : 32718
ic-91AD กดปุ่ม SQL มัยไม่ดังอะครับ รบกวนช่วยตอบผมทีนะครับ ขอบคุณมากครับ
โดยคุณ : อาสากู้ภัยสว่าง  ศ 26 ธ.ค 57 [09:48]


ข้อความ 149 เปิดอ่าน : 34959
รุ่นนี้ผมตั้งหน้าเครื่องไม่เป็นครับ ผมใช้โปรแกรมผ่านคอมครับ

ตั้งช่องรุ่น TYT- TH9000D
โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 28 พ.ย 57 [16:17]


ข้อความ 148 เปิดอ่าน : 34996
ตั้งช่องรุ่น TYT- TH9000D
โดยคุณ :   ศ 28 พ.ย 57 [10:51]


ข้อความ 147 เปิดอ่าน : 36467
ไม่มีเลยครับผม
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 13 พ.ย 57 [06:41]


ข้อความ 146 เปิดอ่าน : 36500
อยากได้คู่มือ icon ic -15bคับ
โดยคุณ :   พ 12 พ.ย 57 [19:34]


ข้อความ 145 เปิดอ่าน : 37487
คุณมด รุ่นนี้ไม่มีเลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 จ 03 พ.ย 57 [16:59]


ข้อความ 144 เปิดอ่าน : 37498
อยากได้คู่มือ Roger rx1 คับช่วยหน่อยคับ
โดยคุณ : มด  จ 03 พ.ย 57 [15:55]


ข้อความ 143 เปิดอ่าน : 38081
ปิดเครื่องครับกดปุ่ม ^ แล้วเปิดเครื่อง ลองดูครับไม่แน่ใจว่าเหมือนกันไหมนะครับโดยคุณ :   สมาชิก189 อ 28 ต.ค 57 [23:05]


ข้อความ 142 เปิดอ่าน : 38088
ic-v90

มันขึ้น ch-001

ch-002

มีดอกจัน * ด้านล่างด้วยครับ จะเปลี่ยนให้มันเป็นคลื่นความถี่ ต้องทำไงครับ

ขอความกรุณาด้วยครับ
โดยคุณ : kanate  อ 28 ต.ค 57 [21:41]


ข้อความ 141 เปิดอ่าน : 38489
ทราบเท่านี้ครับ MOTO 246 ไม่เคยเล่นครับ

ปิดเครื่อง กดปุ่มกลมด้านข้างค้างไว้ จะมีคำสั่ง ให้เลือกครับ

โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 24 ต.ค 57 [15:44]


ข้อความ 140 เปิดอ่าน : 38493
โดยคุณ :   ศ 24 ต.ค 57 [15:32]


ข้อความ 139 เปิดอ่าน : 38495
ขอวิธีตั้งโทน moto246หน่อยครับ

โดยคุณ :   ศ 24 ต.ค 57 [15:24]


ข้อความ 138 เปิดอ่าน : 38947
ผิดครับดูรุ่นผิด ขออภัยครับ รุ่นนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วครับมีข้อมูลเอามาลงให้ครับ ลองหาวิธีของtyt th f5 ดูไม่แน่ใขจว่าเหมือนกันไหม
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 19 ต.ค 57 [10:13]


ข้อความ 137 เปิดอ่าน : 38949
ขออภัยดูรุ่นผิดเอาใหม่หาดูก่อนนะครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 19 ต.ค 57 [10:05]


ข้อความ 136 เปิดอ่าน : 38951
ตอบคำถาม เรื่องการตั้งดูเพล็ก (รับส่งต่างความถี่)

ถ้าตั้งหน้าเครื่องผมทำไม่เป็นผมไม่มีคู่มือดูครับ ถ้าตั้งที่โปรแกรมง่ายกว่าคือ เราเปิดโปรแกรมขึ้นมา อ่านข้อมูลออกมาแล้วเราก็ใส่ค่าภาครับ(rx)และภาคส่ง(tx)ได้เลยแล้วก็เขียนลงเครื่องวิทยุเราเท่านี้ครับง่ายกว่าหน้าเครื่องเยอะครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 19 ต.ค 57 [10:02]


ข้อความ 135 เปิดอ่าน : 38962
ขอทราบการติดตั้งรีพีทเตอร์ `HAI FAI F950
โดยคุณ : t  อา 19 ต.ค 57 [07:38]


ข้อความ 134 เปิดอ่าน : 39429
แบบนี้ครับ

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 12 ต.ค 57 [22:39]


ข้อความ 133 เปิดอ่าน : 39429
ข้อความ 132 เปิดอ่าน : 26

TYT th 9000 มีไหมครับ(เครื่องแดง)

หมายถึงคู่มือใช่ไหมครับ หากใช่ผมไม่มีคู่มือครับแต่ใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่ ก็งงอยู่เหมือนกัน แต่ก็ใช้ไม่ทุกเมนูหลอกครับ ผมใช้สายโปรแกรมตั้งเอาครับ ง่ายดีครับเลยบอกไม่ถูกว่าปุ่มไหนอะไรยังไงเพราะมันขึ้นอยู่ที่ว่าเรากำหนดค่าของปุ่มว่าจะให้มันทำงานหน้าที่อะไรครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 12 ต.ค 57 [22:36]


ข้อความ 132 เปิดอ่าน : 39455
Try th 9000 มีไหมครับ(เครื่องแดง)
โดยคุณ :   อา 12 ต.ค 57 [17:18]


ข้อความ 131 เปิดอ่าน : 39479
รุ่นนี้ไม่มีครับผม
โดยคุณ :   สมาชิก189 อา 12 ต.ค 57 [09:54]


ข้อความ 130 เปิดอ่าน : 39537
คู่มือ ic uv59คับ
โดยคุณ :   ส 11 ต.ค 57 [14:56]


ข้อความ 129 เปิดอ่าน : 41130
เคนวูดth-k30r ไม่มีเลยครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 พฤ 18 ก.ย 57 [21:08]


ข้อความ 128 เปิดอ่าน : 41133
รบกวนเคนวูดth-k30rด้วยครับ ขอคู่มือครับ
โดยคุณ :   พฤ 18 ก.ย 57 [20:01]


ข้อความ 127 เปิดอ่าน : 41243


การตั้งค่า วิทยุ Icom IC-V90

การตั้งช่องความถี่

กดปุ่ม EXIT ให้เป็นตั้งช่องแบบ menual ( สังเกตุจะไม่มีตัวเลขช่อง ต่อท้ายความถี่ เลข 3 หลัก ) ถ้ากดอีกครั้งจะเป็นแบบ ตั้งช่องไว้

- กดหมายเลขความถี่ที่ต้องการ 6 หลัก เรียบร้อยแล้วทำการบันทึกช่องโดย กด F แล้วกด EXIT แล้วกด ลูกศร ขึ้น หรือ ลง เลือกช่องที่ต้องการบันทึกตัวเลขช่องจะกระพริบแล้วให้กด EXIT อีกครั้งเพื่อยืนยันการบันทึกช่อง เป็นอันเสร็จ ( บันทึกช่องได้เป็นร้อยช่องเลย )เมนูต่างๆ ให้กด F

จะโชว์ MENU ให้กด ลูกศร ขึ้น ลง เลือกเมนู ( กด F ทุกครั้งเมื่อต้องการเลือกเมนูย่อย กด EXIT เมื่อกลับสู่ เมนูหลัก )

- 01 = SCAN เป็นการสแกนช่องจะทำงานต่อเมื่อกด F อีกครั้งสังเกตุการสแกน

- 02 = TX.SEL

จะมีให้เลือก EDIT คือ ถ้าสมมุติ กดเลือกช่อง A ถ้ากดคีย์ก็จะส่งช่องที่เลือก ถ้าเลือกช่อง B กดคีย์ก็จะส่งช่อง B เท่านั้น

BUSY คือ ถ้าสมมุติ กดเลือกช่อง A ถ้ามีช่องไหนเรียกเข้ามา ( A หรือ B ) ถ้าเรากดคีย์จะส่งช่องนั้น ถึงแม้เราจะเลือกช่องที่ต้องการแล้วก็ตาม

- 03 = VOX เป็นการเลือกความไวการใช้งานแบบไมค์ VOX มีหลายระดับ 1-8

- 04 = POW เป็นการเลือกความแรง high และ low

- 05 = SQL คือ SQL level setting 0-9 ปรับ สเกล

- 06 = D.WAIT คือ Dual Wait / Standby มี ON/OFF ประมาณว่าเมื่อเปิดใช้งาน ถ้ามีการเรียกมาจากช่องไหนกดคีย์จะส่งช่องนั้นเลย แจ๋วมาก ( ใช้ร่วมกับข้อ 16 ถ้าโชว์หน้าจอตรงบนความถี่ D เป็นว่าถ้าช่องไหนเรียกเรากดคีย์จะตอบช่องนั้น ถ้าเป็น DS ถ้ามีเรียกช่องไหนก็ตามถ้าเรากดคีย์ก็จะส่งเฉพาะที่เราเลือก A/B เท่านั้น )

- 07 = LED คือ คำสั่งเปิดไฟหน้าจอ มี ON เปิดสว่างตลอด AUTO จะสว่างเมื่อเครื่องดัง หรือกด OFF ปิดไฟ

- 08 = LIGHT คือการเลือกสีไฟLED หน้าจอ มีสามสี

- 09 = BEEP คือการเลือกเสียงบี๊บปุ่มกด ON/OFF

- 10 = ANI คือ Automatic Number Ldentity มี ON/OFF

- 11 = TOT คือ Transmitter Time-Out Timer มี OFF/30/60/...../270/

- 12 = BCLO คือ Busy Channel Lock-Out

- 13 = VOX.SU คือ คำสั่งเปิดปิดไมค์ VOX มี ON/OFF ประสานกับการตั้ง ข้อ 3

- 14 = ROGER คือ คำสั่งเปิดปิด คีย์โทน

- 15 = DW คือ Dual Watch/Monitor

- 16 = RX.SAV คือ Receive Saver

- 17 = SCAN.S คือ Scan Mode

- 18 = AUTOLK คือ ตั้งปิดปิดล๊อกเครื่องอัตโนมัติ

- 19 = VOICE คือ คำสั่งเปิดปิดเสียงพูดคำสั่งต่างๆ

- 20 = OPNSET คือ Power-on Display เลือก DC เวลาเปิดเครื่องจะบอกโวล์ทก่อน เลือก MSG เวลาเปิดเครื่องจะโชว์ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อ 22

- 21 = DC คือ Battery Power Voltage

- 22 = MSGSET คือ Power-on Message ร่วมกับ ข้อ 20

- 23 = OFFSET คือ คำสั่งเปิดปิด แสดงชื่อช่องความถี่ ใช้ร่วมกับ ข้อ 24

- 24 = CHNAME คือ เลือกตั้งชื่อแทนตัวเลขความถี่ แต่ละช่อง

- 25 = C-CDC คือ เข้าโทน TX/RX Tone coder

- 26 = R-CDC คือ เข้าโทน RX Tone coder

- 27 = T-CDC คือ เข้าโทน TX Tone coder

- 28 = S-D คือ คำสั่งรีพีสเตอร์ Shift Direction เลือก + - หรือ OFF ( จะเลือกตั้งค่าได้ต้องอยู่ในโหมดที่ไม่ใช่ช่องที่บันทึกไว้ )ถ้าตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ก็บันทึกช่องไว้ได้เลย

- 29 = STEP คือ เลือก สเต็บความถี่

- 30 = N/W คือ Wide/Narrow Band

- 31 = SEEK 67.0 คือ CTCSS Scanning

- 32 = SEEK D023N คือ DCS Scanning

โดยคุณ :   สมาชิก189 ส 13 ก.ย 57 [11:54]


ข้อความ 126 เปิดอ่าน : 41247
icom ic v-90ใช้ยังไงครับ
โดยคุณ : bird  ส 13 ก.ย 57 [11:39]


ข้อความ 125 เปิดอ่าน : 41248
การใช้icom ic-v90ครับ
โดยคุณ :   ส 13 ก.ย 57 [11:35]


ข้อความ 124 เปิดอ่าน : 41315
HIMAX VX-199

ต้องใช้คอมตั้งครับ มันเป็นประเภทสังเคาระห์ควาถี่ครับ
โดยคุณ :   สมาชิก189 ศ 12 ก.ย 57 [13:41]


ข้อความ 123 เปิดอ่าน : 41331
ขอทราบการตั้งความถี่ HIMAX VX-199 หน่อยครับ
โดยคุณ : tum  ศ 12 ก.ย 57 [11:53]


ข้อความ 122 เปิดอ่าน : 43212
ว.ไอคอมรุ่น 290 ที่หน้าจอขึ้นอังษร D ต้องการยกเลิกทำอย่างไรครับ

ขึ้นDVหรือเปล่า ถ้าขึ้นคำนี้ ให้ไปที่โหมดเมมโมรี่ แล้วกด Fกด3

วิทยุสื่อสาร

โดยคุณ :   สมาชิก189 อ 19 ส.ค 57 [08:56]


ข้อความ 121 เปิดอ่าน : 43228
หวัดดีครับ ขอทราบ ว.ไอคอมรุ่น 290 ที่หน้าจอขึ้นอังษร D ต้องการยกเลิกทำอย่างไรครับ
โดยคุณ : กิต  อ 19 ส.ค 57 [00:42]


ข้อความ 120 เปิดอ่าน : 43229
หวัดดีครับ ขอทราบ ว.ไอคอมรุ่น 290 ที่หน้าจอขึ้นอังษร D ต้องการยกเลิกทำอย่างไรครับ
โดยคุณ : กิต  อ 19 ส.ค 57 [00:41]คลิ๊กดูข้อความล่าสุดด้านบน


พฤศจิกายน
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
ข้อความ
โดยคุณ
  
เลือกไฟล์ภาพ
ตำแหน่งวางภาพ          
ชื่อภาพ
 
คลิ๊กดูข้อความล่าสุดด้านบน
:: กลับหน้าแรก ::